Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pătimirea Sfîntului Zosima Pustnicul
(19 septembrie)

Viețile Sfinților pe luna septembrieÎn părțile Ciliciei, înrăutățitul cîrmuitor Domițian (81-96) a încălecat pe cal cu slujitorii săi, și au mers la vînat. Trecînd prin multă pustie și peste dealuri, gonea și vîna fiare. La un loc văzură departe mulțime de fiare, iar în mijloc era un om bătrîn, umblînd și vorbind cu fiarele ca și cu oamenii. Spre acestea s-au repezit vînătorii și au fugit fiarele, iar pe omul acela prinzîndu-l, l-au dus la boier.

Părîndu-li-se că este vînător și că face farmece în pustie, îl întrebară cine este și cum îi este numele. Iar el a zis: "Sînt creștin și îmi este numele Zosima". Deci, legîndu-l pe el, îl duseră în cetate, unde, șezînd boierul la judecată, îl întreba pe el de vrăji și de farmece și în ce chip a fermecat fiarele de trăia în mijlocul lor nevătămat, și vorbea cu dînsele precum cu oamenii. Iar Zosima a răspuns: "Nu pentru farmece mi-am petrecut viața mea în pustie, ci fiind creștin nu puteam să petrec cu necredincioșii în cetate. De aceea m-am dus în pustie, vrînd ca mai bine să fiu cu fiarele, decît cu oamenii cei răi și vrăjmași ai Domnului meu Iisus Hristos. Pentru că m-am sîrguit să duc o viață ca mulți sfinți părinți de-ai noștri, care, înstrăinîndu-se de lume, au viețuit în pustie. Iar Dumnezeu cel ce știe pe cei ce-I slujesc Lui, se îngrijește de dînșii. Acela rînduind și pentru mine după bunătatea sa, mi-a supus fiarele cele sălbatice spre mîngîierea mea. Și am viețuit cu dînsele, mîngîindu-mă spre Dînsul, în El punîndu-mi toată nădejdea mea". Atunci boierul a zis: "Dar pe Nazarineanul Îl cinstești, răule bă-trîn? Bine, am să merg la Nazaret și acolo tare te voi munci pe tine, ca ori de Nazarineanul să te lepezi, ori rău să te lipsești de viața aceasta. Ba chiar și cei ce sînt nazarineni, văzînd muncile tale, o să se înfricoșeze".

Deci, l-a trimis pe Zosima ferecat la Nazaret, înaintea sa. După o vreme și el a sosit la Nazaret, și, alegînd vreme de jude-cată, a adus de față pe Zosima și i-a zis: "Spune-ți vrăjile tale, cum ai fermecat fiarele?" Iar el s-a mărturisit pe sine că este creștin. Și a poruncit înrăutățitul să-l spînzure pe el cu capul în jos, să-i lege o piatră mare de grumajii lui și cu unghii de fier să-l strujească pe el. După aceasta iar l-a întrebat pe el să-și spună farmecele. Iar Zosima a zis: "Hristos Dumnezeul meu, Acela a trimis fiarele spre mîngîierea mea în pustie". Apoi i-a zis judecătorul: "Dacă fiarele ascultă pe Dumnezeul tău, poruncește să vină aici o fiară, și toți împreună cu tine vom crede". Iar Zosima, întinzîndu-și cinstitele sale mîini în sus și rugîndu-se, a zis: "Doamne Iisuse Hristoase, Fi-ul lui Dumnezeu, ascultă-mă pe mine, robul Tău; fă să vină aici un leu înfricoșat, ca să-mi slujească mie". Deodată a sosit un leu înfri-coșat în cetate, și toți, văzîndu-l, au fugit; și venind leul, sprijinea pe dedesubt piatra care era legată de grumajii lui Zosima. Strigînd tiranul din cetate, a zis: "Zosima, îmblînzește fiara, ca să te dezle-găm". Iar Zosima a binecuvîntat ca să fie blîndă fiara. Deci, boierul a poruncit să dezlege pe sfîntul din legături - și voia să-l trimită pe el la împărat. Zosima, însă, rugîndu-se lui Dumnezeu, și-a dat du-hul iar leul s-a dus în pustie. Apoi creștinii au îngrijit trupul sfîntu-lui, și l-au îngropat pe el cu cinste, slăvind pe Tatăl și pe Fiul, și pe Duhul Sfînt, cel slăvit în veci. Amin.Prologul în această zi pune pe sfîntul Anurie, episcopul, dar acela este sfințitul mucenic Ianuarie, iar pomenirea lui se face în aprilie, ziua a 21-a. În această zi Prologul pune și pe sfinții mucenici Timotei, Agapie și Tecla, dar și pomenirea acestora se face la 29 August.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna septembrie
Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.