Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Sfîntul Mucenic Nichita Daco-Romanul (Gotul) († 372)
(15 septembrie)

Viețile Sfinților pe luna septembrieAl doilea mucenic cu numele Nichita, adică "Biruitorul", care a pătimit martiriul de la goți în anul 372 pe pămîntul țării noastre, după Sfîntul Mucenic Sava, este Sfîntul Mare Mucenic Nichita, numit uneori "Romanul", alteori "Daco-romanul" sau "Gotul". Acest venerabil mucenic era de neam grec după părinți, din aceeași patrie cu Sfîntul Apostol Pavel, adică Cilicia, din Asia Mică. Pă-rinții săi au fost aduși de goți și colonizați în Dacia după anul 258.

Fericitul Nichita s-a născut într-un sat din cîmpia Dunării (poate Valea Argeșului), la începutul secolului IV, și a învățat tainele credinței în Hristos de la Episcopul Teofil al Sciției și Goției (Daciei). Călugărindu-se la una din mănăstirile din sudul Dunării, sau poate în Munții Buzăului, unde era o mică așezare monahală cunoscută, tînărul ostaș al lui Hristos, Nichita, a fost hirotonit preot de către același Teofil și a ajuns presbiter misionar prin sate, catehizînd și botezînd mulți daco-romani și goți.

Văzînd mai marii goților credința și biruința lui asupra păgînilor și pornindu-se marea persecuție a lui Atanaric împotriva creștinilor, la anul 372, fericitul Nichita a fost prins de ostași în biserică, pe cînd slujea, și ars de viu în fața sfîntului altar, după obiceiul goților, în ziua de 15 septembrie. Vina lui era că îndemna pe creștini să nu jertfească unui idol al goților pe care îl purtau într-o căruță prin sate.

Sfintele sale moaște, cîte au mai rămas din foc, au fost adunate de creștini și cinstite cu mare evlavie. Iar în anul 451, au fost aduse în patria sa străbună, Cilicia, și așezate într-o biserică din orașul Mopsuestia, cinstindu-se ca "mare mucenic" în toată Biserica creștină.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna septembrie
Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.