Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Viața Cuviosului Părintelui nostru David,
care mai înainte a fost tîlhar
(6 septembrie)

(Scrisă de Ioan preotul din lăcașul lui Theodosie din Palestina)

Viețile Sfinților pe luna septembrieAcest bun și cuvios părinte David a fost mai înainte tîlhar. Petrecînd în pustia Ermopoliei și făcînd multe răutăți, pe mulți ucidea, că era atît de rău și de sălbatic, încît nimeni altul de pe vremea lui nu-l întrecea, pentru că avea cu sine tovarăși mai mulți de treizeci, care făceau tîlhării cu dînsul. Odată șezînd în munte cu dînșii și cugetînd la viața lui, s-a temut foarte mult de Dumnezeu. Venindu-și apoi în sine, a lăsat pe toți cei ce erau cu dînsul, a mers la o mînăstire și, bătînd în poartă, a ieșit portarul și l-a întrebat: "Ce voiești?" Iar David a răspuns: "Voiesc să fiu călugăr". Și du-cîndu-se portarul a vorbit de dînsul egumenului. Venind egumenul, l-a văzut că este om bătrîn și i-a zis: "Nu vei putea să fii aici pentru că frații au multă osteneală și mare înfrînare, iar tu ai alte deprinderi și pravilele mînăstirești n-o să le poți păzi". Iar el se ruga, zicînd: "Toate cele ce-mi veți porunci le voi face, numai să mă primiți". Dar egumenul îl înlătura mereu, zicînd: "Nu vei putea cu nici un chip să viețuiești cu noi". Atunci a zis către egumen: "Să știi, părinte, că eu sînt David, căpitanul de tîlhari, și am venit la voi ca să-mi plîng păcatele mele; iar de nu vreți să mă primiți, vă spun cu jurămînt, să știți că mă voi duce iarăși la lucrul meu de mai înainte și voi aduce cu mine pe tîlharii pe care-i am și pe toți vă voi risipi împreună cu mînăstirea voastră". Aceasta auzind-o egumenul, l-a primit pe el în mînăstire și l-a tuns în îngerescul chip. Deci, a început David a se nevoi cu înfrînare și a se deprinde cu smerenia și, în puțină vreme, i-a întrecut pe toți călugării din mînăstire cu faptele bune și era la toți folositor cu viața și cu cuvîntul.

Șezînd el odată în chilie, i-a stat înainte Arhanghelul Gavriil și i-a zis: "Davide, Davide, ți-a iertat Domnul păcatele tale și de acum vei face minuni." Iar David a răspuns către înger: "Nu pot să cred că mi-a iertat Domnul păcatele mele în atît de puțină vreme, că sînt foarte grele și mai multe decît nisipul mării". Iar arhanghelul i-a zis: "Eu sînt Arhanghelul Gavriil care și pe Zaharia, cel ce nu credea cuvintele mele, nu l-am cruțat, ci i-am legat limba spre pedeapsă, ca să creadă cele grăite de mine; dar pe tine oare te voi cruța? Deci, de acum să fii mut". Iar David s-a închinat și a zis către înger: "Cînd am fost tîlhar și făceam necuvioase lucruri și am vărsat mult sînge, atunci nu mi-ai legat limba care nu aducea slavă lui Dumnezeu, iar acum, cînd voiesc să slujesc Domnului și să-I aduc laudă, îmi legi limba ca să nu vorbesc?" I-a grăit îngerul: "Să grăiești numai cînd vei slăvi pe Dumnezeu și cînd te vei ruga lui în rînduială, iar afară de acestea să taci". Așa pedepsindu-l îngerul, s-a dus, iar el a dat mulțumire lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor sale și s-a liniștit. După aceea, multe minuni a făcut cu darul lui Dumnezeu. Pe cei orbi i-a luminat, pe cei ologi i-a făcut a umbla, pe cei îndrăciți i-a tămăduit și cînta în biserică cîntări în vremea slujbei de rugăciune, însă alt cuvînt nu putea să grăiască, ca un al doilea Zaharia. Apoi a trecut la Domnul și acum, stînd înaintea Lui, fără tăcere se roagă pentru noi. Cu ale cărui rugăciuni să ne ajute nouă a cîștiga de la Domnul milă. Amin.În această zi prăznuim și pe Sfîntul sfințitul Mucenic Chiril, episcopul Cortiniei, care a pătimit pentru Hristos de la Agripin ighemonul în insula Creta, la vîrsta de 95 de ani, pe timpul împărăției lui Maximian. Tot în această zi, 6 septembrie, facem și pomenirea sfinților mucenici Faust preotul și Aviv diaconul, și cu dînsul 13 mucenici, care au fost uciși cu sabia pentru Hristos, în Alexandria, cetatea Egiptului, pe vremea împărăției lui Decie. În această zi mai pomenim pe Sfîntul Mucenic Chiriac, care pe vremea aceluiași Decie, a pătimit pentru Hristos și a fost martirizat de dregătorul Valerie.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna septembrie
Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.