Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Aducerea aminte de Soborul
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
cel din lăcașul Miasiniei
(1 septembrie)

Viețile Sfinților pe luna septembrieÎn vremea eresului iconomahilor (iconomah - luptător împotriva sfintelor icoane), care se întărise în Răsărit cu ajutorul împăratului Leon Isaurul, cel împotriva sfintelor icoane, o icoană a Prea Curatei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, făcătoare de minuni, de la locașul Miasinilor, a fost aruncată în iezerul Azurului. Despre locașul Miasinilor se povestește în viața Cuviosului Acachie, episcopul Melitinei, luna aprilie, ziua a 17-a, unde se scrie: Era un loc elinesc de la cetatea Melitina cea armenească, ca de optsprezece stadii, numindu-se Miasina, loc șes foarte frumos și desfătător, costișă între două dealuri, care des-părțea amîndouă părțile în larg. Prin mijloc, un pîrîu repede și curat curgea spre răsărit, care se numește Azor sau Azur, și de iezere împrejur se umple șesul acela. Deci era acolo, la loc deosebit și frumos, o capiște idolească și o livadă de pomi bine roditori, care se adăpa de la apele iezerului Azurului, dar se spurca cu diavolești jertfe. Pe acel loc, curățindu-l Sfîntul episcop Acachie în zilele sale de spurcăciunile idolești, a zidit acolo o biserică, dăruind-o Prea Curatei Fecioare Născătoare de Dumnezeu. Apoi, sfințindu-o pe ea, a făcut locuință sfinților îngeri locul acela care, mai înainte, era lăcaș diavolilor și unde se făceau jertfirile cele sîngeroase și spurcate ale diavolului. Acolo a început a se aduce lui Dumnezeu Jertfa cea fără de Sînge și se săvîrșeau minuni cu darul Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu. Pînă aici din viața lui Acachie.

Deci, este arătat că lîngă acea biserică a Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, a fost alcătuit locașul care se numea Miasina, după locul cu același nume, unde a fost aruncată icoana Maicii lui Dumnezeu în iezer de luptătorii de icoane. După mulți ani a ieșit icoana din iezer deasupra apei, în timpul împărăției binecredinciosului împărat Mihail și a Teodorei, maicii lui. A fost aflată icoana de credincioși în luna lui septembrie, ziua întîi, nesuferind nici un fel de vătămare din cauza apei, după atîta vreme. Pentru o minune ca aceasta, se săvîrșea sobor în locașul acela în toți anii, în cinstea și slava Prea Nevinovatei Stăpînei noastre Prea Curatei Fecioare Născătoare de Dumnezeu.În această zi facem și pomenirea lui Isus al lui Navi, dreptul rege al israeliților, care a fost după Moise și a trecut rîul Iordanului pe uscat cu tot poporul, ca și Marea Roșie. Acest rege, pe sfîntul Arhanghel Mihail, voievodul puterilor cerești, în vederea ochilor l-a văzut. Zidurile Ierihonului prin glasul trîmbițelor le-a surpat la pămînt. Iar, bătîndu-se cu vrăjmașii, soarele din mers l-a oprit pînă ce desăvîrșit a călcat pe potrivnicii săi. Apoi, pe popor ducîndu-l în țara făgăduinței, a împărțit-o cu sorți și s-a sfîrșit în pace.

Tot în această zi mai pomenim pe Sfînta Marta, mama Cuviosului Simeon Stîlpnicul.

Tot în această zi facem pomenirea sfintelor 40 de fecioare pustnice care cu dascălul lor, Ammum Diaconul, pe timpul împărăției lui Lichinie s-au prins de ighemonul Vacd, în țara Macedoniei, iar de Ieraclie s-au adus la chinuri. Dintre acestea, zece au fost aruncate în foc, opt cu sfîntul Ammum au fost tăiate, șase cu cuțitele străpunse, alte șase, primind fiare înfocate prin gură, s-au sfîrșit. Celelalte zece, cu săbiile în inimă străpungîndu-se, mucenicește și-au săvîrșit nevoința și toate au mers la Domnul ca să-și ia cununa răsplătirii.

Tot în această zi se mai face pomenirea Sfintei Mucenițe Calista și a celor de o naștere cu ea, frați după trup, Eliod și Ermoghen, care în Nicomidia, prin tăiere de sabie pentru Hristos, și-au pus capetele lor.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna septembrie
Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.