Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Cuviosul Părintele nostru Eftimie cel Nou
(15 octombrie)

Viețile Sfinților pe luna octombrie


Acest preacuvios părinte Eftimie a fost mai întîi mirean, om drept-credincios, viețuind în căsătorie cu cinste. Apoi, umilindu-se cu sufletul și iubind pe Dumnezeu cu toată inima, a lăsat lumea și pe toate cele din ea, a lăsat toate și pe soția sa și s-a dus în pustie, în care, sălășluindu-se cu fiarele și luptîndu-se cu diavolii, viețuia ca unul din cei mai dedemult pustnici, suferind gerul și zăduful, chinuindu-și trupul cu postul și cu ostenelile și înviindu-și sufletul cu neîncetate rugăciuni. Și atît de bine a viețuit, încît viața lui a mirat pe îngeri și a înfricoșat pe diavoli și a fost povățuitorul monahilor, pentru că s-a arătat ucenicilor săi bun învățător, ca un tată către fiii săi, povățuindu-i pe dînșii la mîntuitoarea cale pe care el însuși călătorind ani îndelungați, a ajuns la limanul cel bun. Si acum, după ostenelile cele multe, se odihnește tot acolo unde sînt acei pe care i-a chemat Domnul la Sine, zicîndu-le: "Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi".

Viața Cuviosului Eftimie cel Nou nu este scrisă mai mult decît atîta nicăieri, în afară numai de ceea ce am putut să știm din slujba cea pusă în Mineiul pe luna octombrie și aceasta am pus-o aici.

În această zi mai facem și pomenirea sfîntului mucenic, un monah oarecare, al cărui nume nu am putut să-l aflu, care a stat ani mulți în schit, ascultător părintelui său. Apoi, din zavistie diavolească părăsind ascultarea, a plecat de la starețul său, fără pricină - fiind în canonul cel pus pe dînsul pentru neascultare - și a intrat în Alexandria, unde a fost prins de păgînul stăpînitor de acolo. Și luînd de pe dînsul călugăreasca schimă, îl silea ca să se închine idolilor, dar el nu a vrut, pentru care pricină fără milă l-au bătut și i-au tăiat capul cu sabia, iar trupul l-au aruncat spre mîncarea cîinilor. Iar niște creștini oarecare, luînd noaptea trupul mucenicului și punîndu-l în sicriu cu arome, l-au așezat în altarul bisericii cu cinste, ca pe un pătimitor al lui Hristos. Iar cînd începea a se săvîrși dumnezeiasca Liturghie și cînd sfîntul propovăduitor striga: "Cîți sînteți chemați, ieșiți", se ridica racla cu moaștele mucenicului, nefiind atinsă de mîini omenești, ieșea din biserică și rămînea în tinda ei pînă la otpus, iar după otpus, iarăși racla singură intra în biserică și se așeza la loc în altar. Si aceasta se întîmpla la toate Liturghiile, ieșind și iarăși intrînd, spre mirarea tuturor. Iar unul din nobili, fiind credincios și cu viață îmbunătățită, văzînd aceasta, s-a rugat lui Dumnezeu ca să descopere această taină despre ieșirea din biserică a mucenicului în vremea Liturghiei și a cîștigat cererea, pentru că îngerul Domnului, stîndu-i în față, i-a zis: "Ce te înspăimîntează în ceea ce se face? Au nu au luat putere Apostolii și urmașii lor, episcopii și preoții, a lega și a dezlega? Iată că mucenicul pe care îl vedeți ieșind din biserică a fost ucenicul unui pustnic (căruia i-a spus pe nume), dar pe care neascultîndu-l și legat fiind de dînsul, prin canon nedezlegat petrece; apoi cunună și-a luat ca un mucenic al lui Hristos, dar nu poate să stea în altar cînd se săvîrșește slujba, ci poruncindu-i îngerul, el iese; și va ieși pînă îl va dezlega cel care l-a legat". Acestea auzindu-le fericitul bărbat, s-a dus degrabă la acel pustnic, l-a adus în Alexandria la mucenicul lui Hristos, a cărui raclă deschizîndu-i, l-a iertat și l-a dezlegat, apoi l-a sărutat. Și stînd să se săvîrșească dumnezeiasca slujbă, mucenicul n-a mai ieșit de atunci din altar.

Tot în această zi mai sînt pomeniți și sfinții mucenici Sarvil și sora lui Vivea, pentru pătimirea lor, care în Edessa au fost chinuiți, în vremea împărăției lui Traian, de către Lisie, boierul.

De asemenea, se mai face și pomenirea cuviosului Savin episcopul.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna octombrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site