Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Cuviosul Părintele nostru Cozma, Episcopul Maiumei, făcătorul de canoane
(12 octombrie)

Viețile Sfinților pe luna octombrie


Părinții Sfîntului Ioan Damaschin viețuind în cetatea Damascului, au luat la dînșii pe un copil sărman și anume pe Cozma, care era de loc din Ierusalim și care rămăsese de mic orfan de părinții săi care erau creștini. Pe acesta, părinții lui Ioan Damaschin, care erau iubitori de săraci, l-au făcut ca pe fiul lor și l-au crescut împreună cu Ioan, fiul lor cel firesc. Apoi răscumpărînd de la agareni pe un călugăr ce se numea tot Cozma, fost robit în Italia, care era foarte înțelept, i-au dat acestuia spre învățătura dumnezeieștilor Scripturi pe amîndoi copii: pe Ioan, fiul lor cel firesc, și pe Cozma, fiul cel înfiat. Cozma, înaintînd în vîrsta înțelegerii și învățînd iscusința înțelepciunii, a lăsat lumea cea deșartă și, ducîndu-se în mănăstirea Sfîntului Sava, a luat asupra sa jugul monahicesc, bine nevoindu-se cu el și ca o stea pe bolta cerului a strălucit în Biserica lui Hristos, prin viață și prin dumnezeiască înțelegere. Pornindu-se lupta împotriva sfintelor icoane, acest cuvios l-a îndemnat pe Sfîntul Ion Damaschin să scrie către dreptcredincioși cuvinte pentru cinstirea sfintelor icoane. Și amîndoi, prin cuvînt și prin scris, s-au nevoit mult împotriva luptătorilor sfintelor icoane. El a împodobit Biserica lui Dumnezeu cu foarte frumoase tropare și canoane. El a cinstit cu cîntări Învierea lui Lazăr, Intrarea Domnului în Ierusalim, Cina cea de taină și Patimile cele de voie ale Domnului nostru Iisus Hristos, precum și alte praznice dumnezeiești.

Apoi a fost ales de patriarhul Ierusalimului episcop la Maiuma și, bine viețuind, cu dumnezeiască rîvnă a povățuit turma la pășunea cea mîntuitoare și, ajungînd la adînci bătrînețe, s-a odihnit întru Domnul.

În această zi mai facem pomenire Sfintei Mucenițe Domnica, care a pătimit pentru Hristos în vremea împăratului Dioclețian, în cetatea Azarventii, de la Lisie ighemonul, și după multe chinuri s-a sfîrșit în temniță.

Tot în această zi se mai face pomenire și pentru Sfîntul Părinte Martin, episcopul cel milostiv.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna octombrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site