Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Pomenirea Sfîntului Apostol Iacob al lui Alfeu
(9 octombrie)

Viețile Sfinților pe luna octombrie


Sfîntul Apostol Iacob era fiul lui Alfeu și fratele lui Matei, vameșul și evanghelistul. Cînd Domnul nostru Iisus Hristos viețuia cu trupul pe pămînt și alegea pentru vrednicia apostolească pe oamenii cei fără de răutate și drepți, ca să-i trimită la propovăduirea Evangheliei în toată lumea, atunci l-a ales pe acest Iacob și ca pe un vrednic l-a numărat în ceata apostolească. Iar Iacob a fost dintre cei doisprezece apostoli, însuși văzător și ucenic al lui Hristos, propovăduitor al Tainelor și următor pașilor Lui și împreună cu ceilalți Apostoli, primind Sfîntul Duh care s-a pogorît asupra lor în limbi de foc, a mers la diferite neamuri și popoare ca să propovăduiască pe Hristos, să povățuiască și să-i aducă pe cei rătăciți la calea mîntuirii.

Aprinzîndu-se cu rîvna cea dumnezeiască, ca focul a ars spinii necredinței, a sfărîmat idolii și le-a risipit capiștile, a tămăduit multe boli și a gonit din oameni duhurile necurate și viclene și a adus Domnului nostru Iisus Hristos mulțime de popor, de la care și-a cîștigat numele cel nou: sămînța dumnezeiască, căci semănînd în inimile oamenilor cuvîntul dumnezeiesc a sădit și a sporit dreapta credință; pentru aceasta s-a numit "sămînța dumnezeiască". Și înconjurînd multe țări, a semănat sămînța cea cerească și, adunînd spicele mîntuirii omenești, a sfîrșit alergarea sa pe urma lui Hristos, pentru că s-a făcut următor al patimilor Lui, și fiind pironit pe cruce și-a dat sufletul său lui Dumnezeu. Și această "dumnezeiască sămînță" - adică Sfîntul Iacob - a fost adunată cu roduri însutite în cereasca jitniță unde, săturîndu-se însuși de vederea feței lui Dumnezeu, și nouă ne mijlocește aceeași săturare cu rugăciunile sale.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna octombrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site