Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfîntul Mucenic Varlaam Bătrînul
(19 noiembrie)

Viețile Sfinților pe luna noiembrie


Sfîntul Mucenic Varlaam era din Antiohia Siriei, bătrîn cu vîrsta. El a fost prins pentru mărturisirea numelui lui Iisus Hristos și adus la judecată înaintea păgînului voievod. Acolo a fost silit să aducă jertfă idolilor, dar nesupunîndu-se, a suferit multe răni și munci pentru Hristos Domnul său. Întîi a fost bătut fără milă cu vine de bou, apoi a fost strujit cu unghii de fier. După aceasta l-au dus păgînii în capiștea cea idolească și acolo, după porunca muncitorului, întinzînd mîna lui peste jertfelnicul care avea foc aprins, a ținut în mînă cărbuni aprinși cu tămîie, ca doar să arunce peste jertfelnicul necuraților idoli. Căci credeau că mucenicul, neputînd a suferi să țină în mînă cărbunii cei aprinși, îi va arunca împreună cu tămîia înaintea idolilor.

Dacă ar fi făcut aceasta i-ar fi zis: "Iată acum ai adus jertfe zeilor noștri". Dar n-au izbutit ticăloșii ceea ce voiau pentru că mucenicul lui Hristos, stînd ca un stîlp neclintit, a ținut în mîna sa focul ce ardea, arătîndu-se mai puternic decît arama și fierul. Și atît de mult a ținut focul în mînă încît i-au ars degetele și i-au căzut pe pămînt împreună cu focul. Însă el nu și-a clintit mîna sa nici n-a aruncat cărbunii cu tămîia peste altar, înaintea idolilor. Astfel s-a arătat cu bărbăție și nebiruit, pătimitorul și ostașul lui Hristos cel tare, și într-o bună mărturisire și-a dat sufletul său în mîinile Domnului. Pe acesta și dumnezeiescul Hrisostom și Sfîntul Vasile cel Mare l-au cinstit cu cuvinte de laudă.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna noiembrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site