Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Pomenirea Sfîntului Prooroc Avdie
(19 noiembrie)

Viețile Sfinților pe luna noiembrie


Sfîntul Prooroc Avdie era din pămîntul Sichem, dintr-un sat care se numea Vitaharam și slujea la curțile împăraților lui Israil, fiind ispravnic al casei împărătești a lui Ahav. Iar din tinerețile sale se temea foarte mult de Domnul. Apoi, cînd poporul Israil se depărtase de Dumnezeu și se închina idolului Baal, Avdie slujea adevăratului Dumnezeu al părinților săi, Care a mîntuit pe Israil din Egipt, trecîndu-l prin Marea Roșie.

Căutînd în acea vreme Isabela, împărăteasa cea fără de lege, ca să ucidă pe toți proorocii Domnului, Avdie a luat o sută de bărbați prooroci și i-a ascuns cîte cincizeci în cîte două peșteri, hrănindu-i pe dînșii cu pîine și cu apă în vremea foametei ce a fost în zilele Proorocului Ilie. Iar odată, regele Ahav a chemat pe Avdie și a zis către dînsul: Vino să mergem la izvoarele apelor și la toate pîraiele, doar vom afla iarbă spre a hrăni caii și catîrii, ca să nu piară de foame. Împărțindu-și apoi căile pe care să meargă, Ahav mergea singur pe o cale, iar Avdie pe alta.

Avdie fiind singur în cale, a venit Sfîntul Prooroc Ilie în întîmpinarea lui și, văzînd Avdie pe Ilie, s-a sîrguit a se închina lui, zicînd: Tu ești domnul meu Ilie. Iar Ilie a zis către Avdie: Eu sînt; mergi și spune stăpînului tău, zicînd: "Iată am găsit pe Ilie". Avdie a zis: Nu este neam sub împărăția stăpînului meu unde să nu te fi căutat pe tine și în toate ținuturile sale nu te-a aflat; iar acum îmi zici să merg ca să spun stăpînului meu despre tine. Cînd mă voi duce eu de la tine Duhul Domnului te va lua în pămînt necunoscut, iar eu voi spune lui Ahav și neaflîndu-te, mă va ucide și pe mine. Deci, nu mă trimite la dînsul ca să-l vestesc despre tine.

Atunci Ilie a zis: Viu este Domnul puterilor Căruia îi stau înainte, că astăzi mă voi arăta lui Ahav. Atunci a mers Avdie în întîmpinarea lui Ahav, vestindu-l despre Sfîntul Prooroc Ilie. Iar cînd a văzut Ahav pe Ilie, acesta l-a mustrat pentru rătăcirea lui. Apoi a făcut o minune preamărită coborînd foc din cer peste jertfe și peste ape, precum despre aceasta scrie în cartea Împăraților; care minune văzînd-o Avdie, se bucura de puterea Dumnezeului său Cel Atotputernic și se aprindea de dragoste către Dînsul și cu dinadinsul Îi slujea, umblînd în îndreptările Lui.

Murind Ahav și după dînsul luînd împărăția lui Israil fiul său Ohozia, în acea vreme Sfîntul Avdie slujea în rîndurile ostașilor. Și a fost - după mărturisirea Sfinților Părinți -, unul din cei trei căpitani care s-au trimis de Ohozia la Ilie Proorocul cu cîte cinci soldați, dintre care peste doi, căzînd foc din cer, i-a ars, după cuvîntul proorocului. Iar al treilea căpitan, care era Avdie, a fost miluit pentru că s-a apropiat cu smerenie de Sfîntul Prooroc Ilie și s-a închinat în genunchi înaintea lui și l-a rugat, zicînd: Omule al lui Dumnezeu, cruță sufletul meu și sufletele robilor tăi. Deci Sfîntul Ilie l-a cruțat pe el și l-a sculat, ducîndu-se împreună cu el la împăratul. Din acea vreme a lăsat Avdie slujba împăratului și a mers în urma Sfîntului Prooroc Ilie, luînd duhul proorociei, ca cel ce păzise și hrănise pe proorocul Domnului și ca cel ce urmase proorocului. Apoi murind, a fost îngropat împreună cu părinții săi.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna noiembrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site