Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfîntul Simeon Metafrast
(9 noiembrie)

Viețile Sfinților pe luna noiembrie


Sfîntul Simeon Metafrast s-a născut în Constantinopol pe timpul împăratului Leon înțeleptul, anul 886. Pentru faptele lui cele bune și înțelepciunea sa, a fost înălțat la vrednicia de magistru și logofăt și avea multă cinste la împăratul.

Mergînd arabii în Creta, au prădat multe orașe și sate; iar împăratul trimise pe generalul Imerie, împreună cu Sfîntul Simeon Metafrast să meargă soli la arabi, dîndu-le putere deplină, ca, sau să-i supună de bună voie sau prin arme; precum spune Metafrast în viața Sfintei Teoctista, care se serbează în aceeași zi.

Cu toate că împăratul îl iubea și-l cinstea pentru înțelepciunea și fapta bună, cît și pentru vitejia lui, totuși Sfîntul nu avea înclinări războinice, ci cugeta să părăsească lucrurile lumești și să se facă monah. Deci a zis către împăratul, că dacă se va întoarce biruitor din război să-i facă un dar, și împăratul i-a făgăduit.

Mergînd în Creta au înduplecat pe arabi a se supune și a plăti tribut împăratului. Întorcîndu-se la Constantinopol se rugă să-i împlinească dorința, după făgăduință. Împăratul se mîhni, neputîndu-se despărți de un bărbat așa de înțelept și viteaz, dar nevoind a-și călca cuvîntul dat, l-a îmbrățișat și l-a sărutat cu lacrimi, zicînd: "Mergi, fiule, cu mila lui Dumnezeu, Căruia roagă-te și pentru păcatele mele".

Cuviosul, după ce s-a făcut monah, a scris Viețile Sfinților, cîte s-au aflat. După aceea ca unul ce era bogat și avea putere și închipuire, a trimis oameni în diferite locuri și i-au adus toate viețile de sfinți cîte le-au aflat. El le-a tîlcuit în cuvinte mai dulci, pentru care se numește și Metafrast.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna noiembrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site