Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Aducerea aminte de praful care s-a pogorît pe pămînt în zilele lui Leon cel Mare
(6 noiembrie)

Viețile Sfinților pe luna noiembrie


În al optsprezecelea an al stăpînirii lui Leon cel Mare și într-a cincea zi a lunii noiembrie, la amiază, tot cerul s-a înnorat, iar norii erau ca focul, încît părea că toate aveau să ardă. Aceasta a înspăimîntat pe toți și socoteau că ploaie se va pogorî din nori, însă negreșit va fi ploaie de foc și va arde ca Sodoma de demult. Deci toți s-au dus la sfintele biserici cu plîngere și cu rugăciuni, căci Iubitorul de oameni Dumnezeu, schimbînd bunătatea în pedeapsă, a poruncit norilor să dea ploaie neobișnuită care pricinuia frică păcătoșilor.

Și începînd din ceasurile de seară, a ținut pînă la miezul nopții. Iar praful care se cobora era negru și foarte fierbinte, ca spuza și era atît de mult, încît s-a făcut pe pămînt și pe ziduri mai mult de o palmă. Acest praf a ars de tot ierburile și răsadurile ce răsăriseră pe pămînt. Aceasta era mînia lui Dumnezeu pentru păcate. Multe ploi în urmă coborîndu-se, de abia au putut spăla pămîntul, arătînd că păcatul cel dintre noi, este ca un praf negru, stînd asupră-ne și mistuind sadurile faptei bune ca un foc. Pentru aceasta avem trebuință de multe lacrimi și de multă tînguire din adîncul inimii, ca să spălăm spuza cea înfocată a răutății și să îngrășăm pămîntul cel bun al minții, spre a rodi cele dumnezeiești; ca astfel să scăpăm de pedeapsa gheenei, care arde împreună cu trupurile și sufletele celor ce cad într-însa, și să dobîndim împărăția cerurilor.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna noiembrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site