Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Pătimirea Sfinților Mucenici Nicandru, Episcopul Mirelor, și a lui Ermeu preotul
(4 noiembrie)

Viețile Sfinților pe luna noiembrie


Acești sfinți au fost luminați cu credința și puși la lucrarea cea sfințită de către Sfîntul Apostol Tit. Deci, întorcînd pe mulți elini de la rătăcire și aducîndu-i la Hristos, au fost prinși de păgîni și aduși înaintea lui Livanie comitul, spre întrebare, silindu-i să se lepede de Hristos. Iar dacă a văzut că nu poate, a poruncit să-i lege de niște cai iuți și, fugărind caii, să-i tîrască pe robii lui Hristos.

Deci, fiind tîrîți îndelungă vreme, s-a înroșit pămîntul cu sîngele lor, căci li se răniseră trupurile, lovindu-se pe pămînt de pietre și de lemne; și erau gata să moară, dacă Domnul nu i-ar fi întărit pe ei în niște chinuri ca acestea.

După aceasta, fiind abia vii, i-au aruncat în temniță și-i chinuiau acolo cu foamea și cu setea. Iar Domnul îi hrănea cu pîine cerească și le tămăduia rănile. Apoi, după cîtăva vreme, iarăși au fost scoși la întrebare și, nesupunîndu-se poruncii chinuitorului, au fost spînzurați pe lemn, strujiți cu unghii de fier și arși cu făclii.

După aceea fiind aruncați într-un cuptor cu foc, au rămas nevătămați, căci îngerul Domnului, venind la dînșii, a răcorit cuptorul și pe dînșii i-a păzit de foc.

Auzind aceasta, ighemonul a poruncit să li se înfigă cuie de fier în cap, în inimă și în pîntece; și făcîndu-li-se aceasta, le-a săpat o groapă. Și, încă răsuflînd, i-au tîrît acolo, apoi i-au acoperit cu țărînă. Deci cu aspră și silnică moarte săvîrșindu-se, acum viețuiesc în dulce și veselitoare viață împreună cu Domnul, a Cărui slavă este în veci. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna noiembrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site