Pomenirea celui între Sfinți Părintelui nostru Chiril,
Episcopul Catanei
(21 martie)

(În sinaxarul grecesc nu este numit Chiril, ci Viril, episcopul Catanei)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna martie


Acesta a fost de neam din Antiohia, ucenic al Sfîntului Apostol Petru, și de dînsul a fost pus episcop al Catanei, în Sicilia. Deci, în dragoste dumnezeiască și-a păscut turma sa, aducînd pe cei necredincioși la credința în Hristos și multe minuni făcînd. Din acestea să pomenim una: Era un izvor în locul acela, avînd apă amară. Iar arhiereul lui Dumnezeu, Chiril, rugîndu-se lui Dumnezeu, a prefăcut amărăciunea izvorului aceluia în dulceață, lucru pe care văzîndu-l mai marele slujitor de idoli elinesc, a crezut în Hristos și cu dînsul și alți mulți au crezut.

După aceasta, ajungînd la adînci bătrîneți, cu somnul cel de moarte s-a odihnit și a fost așezat în insula aceea cu cinste. Apoi dădea multe tămăduiri la cei ce cu credință alergau la moaștele lui.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna martie


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.