Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pomenirea Sfîntului Mucenic Nicandru
(15 martie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna martie


Sfîntul Nicandru a trăit în țara Egiptului, pe timpul împărăției lui Dioclețian (284-305), fiind bărbat plăcut lui Dumnezeu și cu meșteșugul doctor. Acesta îi era lucrul lui, adică să cerceteze totdeauna pe sfinții mucenici munciți pentru Hristos în legături, ca să le tămăduiască rănile lor și să le dea hrana cea de nevoie, iar trupurile sfinților le îngropa. Odată, văzînd trupurile mucenicilor după ucidere, aruncate în cîmp spre mîncarea cîinilor, fiarelor și a păsărilor, nu îndrăznea să se apropie de dînșii ziua, ca nu cumva să fie prins; pentru că se temea de cumplitele munci, fiind om neputincios, pînă ce n-a fost pentru aceea chemat și întărit de Dumnezeu.

Deci, sosind noaptea, s-a dus singur la trupurile sfinților și, luînd unul cîte unul pe umeri, le punea la un loc ascuns și, învelindu-le în pînze curate, le îngropa în pămînt. Deci, văzîndu-l un oarecare închinător de idoli, s-a dus și l-a pîrît la boier. Atunci Sfîntul Nicandru a fost prins și muncit mult timp, fără să se lepede de Hristos. Căci de care munci mai întîi se temea, pe acelea cu bărbăție și cu bucurie le răbda pentru Domnul său, întărindu-se de sus și mai mult dorea a fi muncit.

După aceea muncitorul, văzîndu-l neclintit în credința sa ca pe un stîlp nemișcat și munte neclintit, a poruncit ca de viu să-l jupoaie de piele și să-i taie capul; și așa Sfîntul Mucenic dezbrăcîndu-se de omul cel vechi, pămîntesc, s-a îmbrăcat în cel nou, ceresc. Iar după tăierea capului său, s-a împreunat cu Capul cel mai cinstit, cu Hristos, Domnul său, ca un mădular cinstit și cu Acela, după pătimirea sa cea vremelnică, împreună împărățește veșnic, cu cetele sfinților mucenici, slăvind pe Sfînta Treime.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna martie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.