Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pătimirea Sfîntului Mucenic Urpasian
(13 martie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna martie


Luînd de curînd Maximian împărăția (286-305), el tiraniza latura Nicomidiei, făcîndu-se înfocat răzbunător al idolilor. Odată, mînia acestuia s-a aprins ca o văpaie mare împotriva creștinilor, de către cei de un cuget cu el și de sfetnicii lui. Atunci, aducînd pe toți cei mari de sub împărăția lui, ca și cu un tunet i-a înfricoșat: "Dacă cineva din voi a primit legea creștinilor și nu voiește să se plece către milostivii zei, să-și dezlege brîul înaintea tuturor și să se depărteze de palat și de cetatea noastră. Pentru că cetatea aceasta a învățat de la strămoși a sluji zeilor, iar nu unui Dumnezeu răstignit".

Atunci a cuprins frică pe toți cei ce credeau în Hristos. Și cu adevărat se vedea buna credință întru cei ce iubeau pe Hristos. Pentru că unii se ascundeau, iar alții se plecau idolilor. Și cîți purtau dragoste curată pentru Dumnezeu, trecînd cu vederea acestea și rîzînd de tiranul, aruncau brîiele și fugeau de la dînsul. Atunci Urpasian, marele cugetător și cu sufletul de diamant, fiind și el din suită, a aruncat hlamida și brîul, zicînd cu glas tare către împărat: "Împărate, pentru că astăzi mă ostășesc cerescului Împărat, Domnului meu Iisus Hristos, ia-mi viața, cinstea și slava, pentru că sînt vremelnice și nefolositoare".

Auzind acestea de la Urpasian, împăratul Maximian pe neașteptate s-a schimbat cu mintea și mult timp a fost fără glas. Apoi, frecîndu-și fața și uitîndu-se urît către mucenic, a răcnit ca o fiară neîmblînzită, zicînd: "Pe vicleanul acesta spînzurați-l și carnea lui cu vine de bou băteți-o!" Făcîndu-se aceasta cu multă grabă și sfîntul mucenic cu vine de bou fără de milă zdrobindu-se, el avea ochii spre cer rugîndu-se. Apoi, pogorîndu-l tiranul de la muncire, zise către cei de față: "În temniță neluminoasă și fără purtare de grijă zdrobiți-l pe acesta, pînă voi socoti eu cu ce moarte îl voi pierde". Sfîntul Mucenic Urpasian bucurîndu-se și veselindu-se în temniță vreo cîteva zile și rugăciunile sale dîndu-le Domnului, păgînul împărat a făcut o cușcă de fier.

Deci, scoțînd pe sfîntul din temniță, a poruncit să-l pună într-însa spre a fi spînzurat. Aceasta făcînd și îmbrăcîndu-l cu cușca cea de fier peste tot trupul, ticălosul a poruncit a se aprinde făclii și a-l arde împrejur fără milă. Atunci sfîntul mucenic al lui Hristos, fiind înăuntru spînzurat și rugîndu-se, atît de mult a fost ars, pînă cînd toate cărnurile lui s-au topit ca ceara, mistuindu-se și amestecîndu-se cu pămîntul, iar oasele lui s-au făcut ca niște țărînă de pe arie. Astfel, sfîntul mucenic al lui Hristos rugîndu-se și topindu-se de văpaie, văzduhul s-a umplut de bun miros ca de niște mir și s-a suit ca o stea luminoasă la Domnul, după cum unii din credincioși s-au învrednicit a vedea. Iar ticălosul și de Dumnezeu urîtorul împărat, rămînînd încă în nebunie, țărîna în care au curs cărnurile Sfîntului Urpasian, cum și cenușa oaselor alegînd-o cu grijă, a poruncit a se risipi în mare, înaintea sa. Acestea s-au făcut în cetatea Nicomidia.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna martie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.