Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Povestire despre cei ce primesc milostenie
(7 martie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna martie


Era un oarecare om slăvit într-o mănăstire, avînd viață cinstită din tinerețe. Căci abătîndu-se de la toate dulcețile lumești și încuindu-se într-o chilie strîmtă slujea lui Dumnezeu, omorîndu-și trupul cu postul și cu starea de toată noaptea la rugăciuni, aducînd Stăpînului a toate rugăciuni cu multe lacrimi, pentru sine și pentru toată lumea, îndeletnicindu-se cu toată mintea sa întru gîndirea de Dumnezeu. Iar hrană avea puțină, în vremea cea obișnuită, din mîinile chelarului. Însă din ceea ce trimitea Dumnezeu prin creștini la mănăstirea fraților, adică aur și argint, hrană și vin, dintru acelea niciodată nu primea. Și i s-a făcut lui, pentru cei ce iau milostenie, o vedenie într-acest fel:

Într-una din zile mai marele cetății a intrat în mănăstirea aceea ca să facă milostenie; și le dădea tuturor cîte un ban de argint. Deci a mers și la acel sihastru închis, dîndu-i un galben, și ruga pe bătrînul acela ca să-l ia. Iar bătrînul, rușinîndu-se de acel cinstit bărbat, a luat galbenul și l-a pus în buzunarul său. După aceea, noaptea, săvîrșindu-și rînduiala sa cea obișnuită, s-a culcat pe o rogojină, vrînd să doarmă puțin; și i s-a părut că se vedea stînd împreună cu ceilalți frați ai mănăstirii, într-un cîmp larg și tot cîmpul acela era plin de spini.

Apoi venind un tînăr înfricoșat - care era îngerul Domnului -, silea pe toți monahii mănăstirii, zicîndu-le: "Secerați acești spini". Apoi a mers și la dînsul și i-a zis: "Încinge-te și seceră spinii". Iar închisul acela, nevrînd, îngerul i-a zis: "Nu ai nici un răspuns, căci te-ai înșelat ieri, împreună cu monahii ceilalți care au luat de la acel om iubitor de Hristos cîte un ban de argint; iar tu ai luat un galben și deci mai mult ești dator să te ostenești, secerînd spini mai mulți decît alții, ca cel ce ai luat mai multă plată. Iar spinii aceștia pe care-i vezi, sînt faptele omului aceluia de la care ați luat ieri milostenie; deci, apropie-te și seceră împreună cu ceilalți".

Iar după ce s-a deșteptat din somn pustnicul acela și vedenia aceea socotind-o, s-a mîhnit; apoi a chemat pe acela ce-i dăduse acea milostenie și-l ruga să-și ia galbenul său; iar iubitorul acela de Hristos nu voia să-l ia, ci zicea către pustnic: "Ține-l la tine, părinte, sau dă-l cui vei dori". Atunci a zis starețul: "Nu voiesc să secer spinii păcatelor străine, eu cel ce nu pot dezrădăcina mulțimea de spini a păcatelor mele". Și, aruncînd galbenul acela afară din chilia sa, a închis ferestruica. Iar bărbatul acela, înștiințîndu-se de ce pricină i-a lepădat starețul milostenia lui, a început a-și îndrepta viața și a face mai multă milostenie la săraci și la lipsiți, aducîndu-și aminte de scriptura aceea, cum că, cu milostenia și cu credința se curățesc păcatele.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna martie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.