Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pomenirea Sfinților patru sute patruzeci de Mucenici
(2 martie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna martie


Aceștia au pătimit în Italia de la longobarzi. Despre ei scrie Sfîntul Grigorie Dialogul, papă al Romei, în cartea III, cap. 27 și 28, zicînd: Mai înainte de acești cincisprezece ani, precum mărturisesc cei ce au fost atunci, pe patruzeci de lucrători de pămînt robindu-i longobarzii, care năvăliseră asupra stăpînirii Romei, îi sileau să mănînce cu dînșii din cărnurile cele jertfite idolilor. Dar ei n-au voit a se atinge de mîncărurile cele necurate, măcar că vedeau pedeapsa cea cu moartea, pentru că au iubit veșnica viață mai mult decît pe cea vremelnică. Și, pentru că stăteau cu credință în a lor mărturisire, toți au fost junghiați.

Deci toți s-au făcut mucenici pentru Hristos, ca să nu mîhnească pe Ziditorul lor cu gustarea din cele jertfite idolilor, primind mai bine să-și sfîrșească viața prin sabie.

În acea vreme și pe alții, ca la patru sute de suflete, i-au prins longobarzii. Aceștia au adus spre jertfă diavolului un cap de capră, după obiceiul lor și, jucînd împrejur, cîntau cîntece urîte. Apoi, plecîndu-și grumazii, se închinau și se rugau acelui cap de capră, și sileau pe robiții lor să facă la fel ca dînșii.

Atunci toată mulțimea celor robiți și-au ales mai bine, prin moarte vremelnică, să cîștige viața cea fără de moarte, decît să asculte porunca lor și, închinîndu-se împreună cu dînșii diavoleștei jertfe, să trăiască viață nelegiută. Căci grumazul pe care îl închinau totdeauna Ziditorului lor, n-au voit să-l plece zidirii. Pentru aceasta, prinzîndu-i vrăjmașii și aprinzîndu-se cu mare iuțime, pe toți i-au ucis cu săbiile, deoarece n-au putut să-i aibă părtași înșelăciunilor lor.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna martie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.