Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pomenirea Sfîntului Apostol Carp, unul din cei șaptezeci
(26 mai)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna mai


Sfîntul Apostol Carp a fost unul din cei șaptezeci de apostoli, următor și slujitor al Sfîntului Apostol Pavel, fiindcă ducea scrisorile lui la cei ce le trimitea. El, nevoindu-se împreună cu dînsul multă vreme în propovăduirea cuvîntului lui Hristos, a suferit multe ispite; apoi a fost pus de dînsul episcop în Veria Traciei. El s-a mai ostenit cu propovăduirea cuvîntului și în Crit, unde a primit în casa sa pe Sfîntul Dionisie Areopagitul. El a văzut în vedenie pe Domnul arătîndu-i-se lui, pe cînd se ruga, ca să pedepsească pe cei doi păcătoși; deci, l-a auzit pe Acela, zicîndu-i: "Bate-mă cît poți, căci sînt gata iarăși să mă răstignesc, pentru mărturisirea omenească".

Sfîntul Dionisie mai mărturisește de Sfîntul Carp și aceasta: El nu începea a săvîrși Preacuratele și de viață făcătoarele Taine, mai înainte pînă ce nu vedea din cer, arătîndu-i-se vreo vedenie dumnezeiască. Fiind arhiereu în Veria, pe mulți elini i-a întors de la închinarea de idoli la Hristos Dumnezeu. Asemenea, pe iudei, mustrîndu-i, i-a învățat să creadă că Hristos Cel răstignit de dînșii este Dumnezeu adevărat și făcătorul tuturor. După aceea, a fost ucis cu sălbăticie și cu nemilostivire de ceilalți iudei ce nu crezuseră, dîndu-și sfîntul său suflet în mîinile Domnului. Iar cinstitele lui moaște s-au pus în aceeași cetate, de bărbați credincioși și temători de Dumnezeu. De la cuviincioasele lui moaște se dau multe tămăduiri bolnavilor, întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Notă - Despre vedenia Sfîntului Carp, unde se amintește de cei doi păcătoși, caută povestirea Sfîntului Dionisie Ariopagitul de la trei octombrie; căci acolo o puteți citi.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna mai

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.