Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Sfîntul Mucenic Mihail Monahul
(23 mai)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna mai


Sfîntul Mucenic Mihail a fost din cetatea Edesa, fiu din părinți binecredincioși, după al căror sfîrșit a împărțit averile sale săracilor și s-a dus la Ierusalim, ca să vadă Sfintele Locuri. Pe vremea aceea, Ierusalimul era stăpînit de agareni, deci el închinîndu-se Sfintelor Locuri, s-a dus la lavra Sfîntului Sava și s-a făcut monah. După o vreme oarecare, a fost trimis de învățătorul său la Ierusalim, să vîndă lucrul mîinilor. Pe drum l-a întîmpinat un scopit al Seidii, împărăteasa agarenilor și, luîndu-l, l-a dus la împărăteasa sa, că avea vase foarte frumoase lucrate de mîinile lui. Împărăteasa, văzînd pe monah tînăr cu vîrsta, frumos la față și uscat de post, s-a îndrăgostit de el, și a început a-l amăgi spre fărădelegi, zicîndu-i: "Împlinește pofta mea și, de ești bolnav, te voi vindeca". Fericitul Mihail a răspuns: "Sînt bolnav pentru păcatele mele, însă sînt rob al Domnului meu Iisus Hristos și nu mă supun ție".

Dar împărăteasa îl silea la lucrul cel fărădelege, precum odată în Egipt femeia lui Putifar a silit pe Iosif cel prea frumos. Deci, înțeleptul Mihail se lepăda, zicînd: "Nu-mi este cu putință a face aceasta, deoarece sînt monah și m-am făgăduit ca pînă la moarte să păzesc lui Dumnezeu curăția trupului meu, fără de prihană.

Văzînd acea spurcată femeie pe monahul cel curat, că nu voiește nicidecum să-i împlinească pofta păcatului, s-a umplut de rușine și de mînie și a poruncit să-l bată. După aceea, fiindcă nu era departe de Ierusalim, a trimis pe monah legat la împăratul lor, pîrîndu-l ca pe un hulitor al credinței lor. Împăratul, cercetînd cele despre dînsul, l-a dezlegat și-l ruga să fie părtaș al credinței lui Mahomed. Mihail a răspuns: "Să nu-mi fie mie aceasta, ca să las pe Dumnezeul meu și să urmez diavolului". Împăratul a zis: "Voiește a împărăți cu mine și cere ce voiești de la mine". Sfîntul Mihail a răspuns: "Din trei, un lucru cer de la tine: Ori eliberea-ză-mă la starețul meu, ori bate-mă în numele Dumnezeului meu, ori prin sabie ta trimite-mă către Hristosul meu".

Împăratul a poruncit să-l adape cu otravă dătătoare de moarte; iar el, bînd otrava, a rămas nevătămat după cuvîntul lui Hristos din Evanghelie, care zice: Măcar de ați bea și ceva de moarte, nu vă va vătăma. Împăratul, rușinîndu-se de acestea, a poruncit ca pe robul lui Hristos, să-l taie cu sabia în mijlocul Ierusalimului. Iar monahii locașului Sfîntului Sava, luînd trupul lui, l-au adus în lavra lor și l-au pus cu cinste împreună cu Sfinții părinți pe mucenicul lui Hristos, Mihail, slăvind pe Hristos Dumnezeu. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna mai

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.