Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfîntul Sevir preotul
(27 iunie)

Viețile Sfinților pe luna iunie


În părțile cetății Tuderia, între doi munți și într-o vale, la un loc ce se numea Entiroclina, era o biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria.

La acea biserică, era un preot anume Sevir, foarte minunat în viața cea plăcută lui Dumnezeu. Odată, îmbolnăvindu-se un bărbat din cei viețuitori acolo și apropiindu-se de moarte, a trimis degrabă la preotul acela, rugîndu-l să vină la dînsul cu sîrguință, ca, prin mărturisire și pocăință, să-și curețe păcatele făcute și să-și ia dezlegare mai înainte de ieșirea sa din trup. Deci, cînd s-a dus să cheme pe preot, s-a întîmplat că el era la via sa, îndeletnicindu-se cu culesul strugurilor. El a zis celor ce venise la dînsul: "Duceți-vă voi înainte, că vă ajung și eu!" Preotul, pentru că nu mai rămăseseră de cules struguri mulți, s-a gîndit să mai stea puțin, ca să-i culeagă și pe aceia; și după aceea să se ducă la cel bolnav. Așa a și făcut. Apoi plecînd, l-au întîmpinat în cale cei ce fuseseră la bolnav, și i-au zis: "Părinte, de ce ai zăbovit? Acum nu te mai osteni, că a murit omul acela!" Preotul, auzind aceasta, s-a cutremurat și a început a plînge cu mare glas, numindu-se ucigaș al aceluia. Deci, plîngînd, a ajuns la casa unde zăcea trupul mortului și aruncîndu-se la pămînt înaintea patului cu lacrimi, se tînguia foarte tare, se lovea cu capul de pămînt și se numea pricinuitor al morții aceluia.

Pe cînd el se gîndea astfel, deodată a înviat mortul. Cei ce erau de față, văzînd aceasta, s-au înspăimîntat de minune, s-au bucurat de învierea lui și de bucurie plîngeau și-l întrebau: "Unde ai fost și cum te-ai întors cu sufletul în trup? Acela, răspunzîndu-le, le spunea: "M-au luat niște arapi înfricoșați și foarte mîndri, din ale căror guri și nări ieșea foc. Aceia m-au dus în niște locuri întunecoase, pline de frică și de cutremur. Apoi, deodată s-a arătat un tînăr prealuminos, venind întru întîmpinarea noastră cu alți purtători de lumină, și a zis cu stăpînire, către cei ce mă duceau: "Întorceți-l pe acesta, că preotul Sevir plînge pentru el și pentru lacrimile lui, i l-a dăruit Domnul!"

Atunci preotul Sevir, sculîndu-se de la pămînt, a mulțumit lui Dumnezeu cu negrăită bucurie, învățînd pentru pocăință pe omul cel înviat și ascultîndu-i mărturisirea și dezlegîndu-i păcatele, l-a împărtășit cu dumnezeieștile Taine ale Trupului și Sîngelui lui Hristos. Iar omul acela a mai trăit șapte zile în viața aceasta, rugîndu-se neîncetat lui Dumnezeu; iar în a opta zi, veselindu-se, a murit.

Deci, noi putem să înțelegem ce fel de dragoste avea Domnul pentru preotul Sevir, că n-a voit să-l mîhnească; ci degrabă i-a ascultat rugăciunea lui. De aici se cunoaște că Sevir preotul iubea foarte mult pe Dumnezeu și toată viața sa I-a slujit cu osîrdie. Deci, plăcînd Domnului, desăvîrșit s-a dus la Dînsul și stă înaintea scaunului dumnezeieștii slave, în cetele sfinților ce slăvesc pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfîntul Duh, pe Unul Dumnezeu în Treime, Căruia și de la noi să-I fie slava în veci. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iunie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site