Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfîntul Ierarh Niceta Remesianul
(24 iunie)

Viețile Sfinților pe luna iunie


Sfîntul Niceta a fost episcop de Remesiana, care se află la sudul Dunării, timp de aproape 50 de ani, între anii 366-414. Pentru viața sa sfîntă, arzînd de dragoste pentru Hristos, Mîntuitorul lumii, s-a învrednicit de treapta arhieriei și a semănat cuvîntul Evangheliei Domnului în Dacia mediteraneană, care era adeseori invadată de barbari.

Sfîntul Niceta a încreștinat pe acești păgîni și, prin Sfîntul Botez, i-a unit cu Hristos. De asemeni a întemeiat cîteva așezări monahale, a înălțat numeroase biserici și a împodobit sfintele slujbe cu cîntări din cele mai frumoase, spre slava Preasfintei Treimi. Una dintre cele mai frumoase cîntări compuse de el este imnul, cu caracter dogmatic, intitulat: "Te Deum laudamus", care înseamnă "Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm".

Această cîntare treimică, care se cîntă în Biserica Ortodoxă pînă astăzi, ne dovedește că Sfîntul Niceta era, nu numai un mare imnograf și poet, ci și un mare dogmatist și protopsalt vestit în sudul Dunării pentru acea vreme.

Una din cele mai vestite cărți scrise de el este intitulată "Catehism", adică carte de învățătură a credinței ortodoxe, pe care o citeau credincioșii în biserică, mai ales cei care se pregăteau pentru primirea Sfîntului Botez.

Scrierile Sfîntului Niceta Remesianul au avut un caracter catehetic misionar, pentru că însuși autorul lor a fost ca un apostol al credincioșilor de la sudul Dunării pînă în hotarele Greciei, fiind un iscusit scriitor, imnograf, catehet și un mare iubitor de Hristos.

Despre vrednicia și calitățile sale de păstor sufletesc vorbește pe larg Sfîntul Paulin de Nola, contemporan cu el, care se nevoia în Italia. Nu se cunoaște în întregime viața sa. Dar, după mulți ani de arhierie, propovăduind pe Hristos de la Marea Neagră pînă la Marea Mediterană, ajungînd la adînci bătrîneți, și-a dat sufletul în mîinile lui Hristos la începutul secolului al cincilea, fiind numărat în ceruri în ceata sfinților ierarhi, care neîncetat slăvesc pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfîntul Duh. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iunie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site