Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Pomenirea Sfîntului Sfințitului Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor
(20 iunie)

Viețile Sfinților pe luna iunie


Metodie, plăcutul lui Dumnezeu, încredințîndu-se Lui din tinerețe, s-a arătat vas curat și locaș al Sfîntului Duh. Drept aceea, cu știința dumnezeiască, s-a învrednicit și de cinstea arhierească. El a luat păstoria oilor cuvîntătoare, din cetatea Patara, care este în părțile Liciei. Acolo păștea turma sa bine și cu iubire de Dumnezeu, luminînd cu cuvinte alese plinirea Bisericii. În acea vreme, se răspîndise eresul lui Origen, care înșela pe mulți. Acel eres văzîndu-l arhiereul lui Hristos că se întărește, s-a ridicat împotriva lui, ca un păstor ales, și cu cuvintele sale l-a ars pe acela, ca și cu niște foc dumnezeiesc, pierzînd tot întunericul și ceața ereticească cu preaînțeleptele sale învățături și cu darul cel dumnezeiesc.

Cuvintele lui, cele de Dumnezeu insuflate, au strălucit în toată lumea ca niște fulgere și vestirea lui ca un glas de trîmbiță a răsunat în tot pămîntul. Drept aceea, vrăjmașul cel nevăzut, nesuferind îndrăzneala și ostenelile lui cele mari pentru Biserica lui Hristos și pentru dreapta credință, a înarmat asupra lui pe vrăjmașii cei văzuți, pe slugile sale, adică pe elinii care se închinau idolilor, îndemnîndu-i ca prin chinuri să ucidă pe slujitorul lui Dumnezeu, care mai înainte de mucenicie se îmbrăcase cu înfrînarea trupului cea făcătoare de viață. Deci păgînii, prinzînd pe Metodie, arhiereul lui Hristos, i-au tăiat capul cu sabia și prea-sfințitul s-a mutat la viața cea mai bună. Astfel, că cel ce mai înainte slujea Mielului lui Dumnezeu, după aceea, ca un mielușel junghiat, s-a adus singur jertfă vie lui Dumnezeu.

Pentru aceea, s-a împodobit și cu îndoite cununi, fiind apărător viteaz al dreptei credințe. El s-a luptat împotriva eresurilor și înaintea elinilor a mărturisit pe Hristos cu îndrăzneală, pînă la vărsarea sîngelui și la sfîrșitul său cel mucenicesc. El a pătimit pentru Hristos în împărăția lui Avrilian.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iunie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site