Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfîntul Sfințitul Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei
(10 iunie)

Viețile Sfinților pe luna iunie


Cetatea Prusiei este în părțile Bitiniei și se învecinează cu Frigia și Moesia, și este aproape de muntele Olimpului. În această cetate Sfîntul Timotei a fost episcop, iar pentru curățenia și sfințenia sa a luat de la Dumnezeu darul facerii de minuni. El a ucis un balaur ce se încuibase într-o peșteră sub un chiparos și care vătăma dobitoacele și oamenii. El l-a ucis cu rugăciunea și cu semnul Sfintei Cruci, aruncîndu-i în gură un acoperămînt cu care se acoperea sfințita pîine pe dumnezeiescul jertfelnic. El a înviat pe un împărat cu numele Hareta, care zăcea de o boală foarte grea și care era aproape de porțile iadului. Asemenea și pe o împărăteasă oarecare a întors-o de la moarte la viață și, din întunericul închinării de idoli, a adus-o la lumina sfintei credințe. El toate bolile a tămăduit cu darul cel dat lui și alte multe minuni a făcut, cu puterea lui Hristos.

A luminat turma sa cu învățătura și pe mulți din cei necredincioși i-a întors la cunoștința adevăratului Dumnezeu. După ce a venit împărat Iulian Paravatul, care, lepădîndu-se de Hristos, s-a închinat idolilor și a început a prigoni cumplit Biserica lui Hristos, atunci Sfîntul Timotei și mai mult se ostenea în propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu, întărind pe cei credincioși în credință; iar pe cei necredincioși certîndu-i pentru rătăcirea lor. Păgînul Iulian, aflînd despre dînsul, a trimis să-l prindă și, aducîndu-l, l-a aruncat în temniță. Pe cînd sfîntul ședea legat, mulți veneau la el și-i învăța despre Hristos adevăratul Dumnezeu. Iulian, aflînd de aceasta, că episcopul cel creștin, chiar și legat, învață credința sa pe cei ce se duc la dînsul, a trimis să-l oprească și să nu mai propovăduiască numele lui Iisus. Dar el nu a ascultat pe împăratul cel păgîn și fărădelege, ci făcea fără de temere cele cuviincioase lui.

Împăratul, aflînd iarăși despre Sfîntul Timotei că propovăduiește fără de frică numele lui Hristos, s-a mîniat și, trimițînd un călău, i-a tăiat capul în temniță. Credincioșii, luînd sfîntul lui trup, l-au îngropat cu cinste; iar de la mormîntul lui se dau tămăduiri de neputințe și de boli, întru slava lui Hristos Dumnezeul nostru.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iunie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.



Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site