Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Aducerea moaștelor Sfîntului Marelui Mucenic Teodor Stratilat
(8 iunie)

Viețile Sfinților pe luna iunie


Sfîntul și marele Teodor a pătimit pentru Hristos în cetatea Eracliei, unde era voievod păgînul împărat Lichinie. Vremea sfîrșitului său a fost în opt zile ale lunii februarie, iar în această lună și zi se cinstește aducerea cinstitelor lui moaște din cetatea Eracliei în Evhaita, patria lui. Pentru că așa a poruncit el slugii sale, care privea la pătimirea sa și căreia i-a zis: "Trupul meu să-l pui în Evhaita, în stăpînirea strămoșilor lui". Deci, cel ce va voi să știe toate cele despre acest sfînt, să citească pătimirea lui, care este scrisă pe larg la ziua de opt februarie. Iar noi să pomenim aici minunea care s-a făcut de icoana lui și pentru care Sfîntul Anastasie Sinaitul și Sfîntul Ioan Damaschin ne încredințează. Acea minune a fost astfel:

Departe de cetatea Damascului, ca la patru mii de pași, era un loc care se numea Carsat, unde era biserica marelui Sfînt Mucenic Teodor Stratilat. Locul acela l-au luat turcii în stăpînirea lor și au început a locui acolo. Mulți dintre dînșii au intrat în biserica mucenicului și au întinat-o cu toate necurățiile, pentru că au băgat în ea dobitoacele lor, femeile și copiii și făceau acolo multe păcate trupești spurcate și urîte. Pe un perete era pictat chipul marelui Sfînt Mucenic Teodor și, într-o zi oarecare, șezînd mulți turci și vorbind în biserica aceea, unul dintre dînșii a luat un arc și o săgeată și, întinzînd arcul, a nimerit cu săgeata în umărul drept al sfîntului și îndată a curs sînge din icoană, ca dintr-un om viu. Turcii, văzînd această minune, s-au mirat, însă n-au ieșit din biserică, ci locuiau în ea și își săvîrșeau necurățiile după obiceiul lor cel spurcat. Acolo erau douăzeci de turci cu femeile și copiii lor și în puține zile toți au pierit cu moarte amară, fiind loviți fără de veste; iar cei ce locuiau afară din biserică, toți au rămas sănătoși în acea vreme. Cuviosul Anastasie Sinaitul spune despre acea icoană, că a văzut-o singur și se afla și semnul ce cursese din rană.

Această minune a fost spre înfricoșarea păgînilor turci, iar nouă credincioșilor spre învățătură, ca să știm că sîntem datori a cinsti sfintele icoane, căci prin ele se fac minuni și lucrează minunat darul Dumnezeului nostru spre a noastră încredințare.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iunie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site