Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Pătimirea Sfintelor Mucenițe Chiriachia, Caleria și Maria
(7 iunie)

Viețile Sfinților pe luna iunie


Chiriachia, Caleria și Maria, mucenițele lui Hristos, au fost din cetatea Cezareea Palestinei. Ele, învățînd de la un creștin credința lui Hristos și lepădînd jertfele cele urîte ale idolilor, s-au apropiat de Hristos. Cîte trei ședeau într-o colibă petrecînd în tăcere și rugîndu-se lui Dumnezeu ca să zdrobească pînă la sfîrșit înșelăciunea idolească, iar credința lui Hristos să strălucească în toată lumea și să înceteze prigonirea împotriva creștinilor. Astfel, viețuind ele în posturi și în rugăciuni, au fost pîrîte de slujitorii de idoli la mai marele acelei țări, care le silea să se lepede de Hristos și să se închine idolilor. Dar ele nicidecum n-au dorit să facă aceasta, pentru care au fost muncite fără de milă cu bătăi, și în acele munci și-au dat sufletele lor în mîinile lui Dumnezeu.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iunie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site