Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Cuviosul Teodor Pustnicul
(5 iunie)

Viețile Sfinților pe luna iunie


Cuviosul părinte Teodor a fost famen din tinerețe. Apoi, lăsînd lumea, s-a făcut monah și s-a dus în pustiul Iordanului. El a suferit multe osteneli, sîrguindu-se să placă lui Dumnezeu; pentru aceea, a luat de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Deci, avînd o trebuință să meargă la Constantinopol, s-a dus la mare și, găsind o corabie care pleca într-acolo, s-a urcat într-însa. Cînd pluteau în cale, li s-a întîmplat de a rătăcit corabia în largul mării și li s-a sfîrșit apa de băut ce o mai aveau. Pentru aceasta, corăbierii și cei din corabie erau în nepricepere și în mare mîhnire. Iar Cuviosul Teodor, sculîndu-se și ridicînd mîinile spre cer, s-a rugat cu dinadinsul lui Dumnezeu, Care mîntuiește de moarte sufletele omenești. Apoi cu rugăciunea a însemnat apa mării cu semnul Sfintei Cruci și a zis corăbierilor: "Binecuvîntat este Dumnezeu, luați apă cît vă trebuie!" Deci, luînd ei apă, au gustat și au aflat apa mării prefăcută din amărăciune în dulceață, ca și cea din rîu, și au umplut vasele lor cu apă dulce din mare și toți au preamărit pe Dumnezeu. Iar Teodor a zis: "Iertați-mă, fiii mei, căci nu s-a făcut pentru mine această minune a Atotputernicului Dumnezeu, ci pentru voi, care v-ați mîhnit, că nu aveți apă. Dumnezeu, văzînd mîhnirea voastră și așteptarea morții, S-a milostivit spre voi și a schimbat amărăciunea mării în dulceața rîului". După aceasta și corabia a nimerit calea sa, cu rugăciunile acestui sfînt cuvios, și au sosit degrabă la malul spre care mergeau.

Acest părinte Teodor a făcut încă și alte minuni, iar după aceea s-a mutat la Dumnezeu.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iunie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site