Cuviosul Efrem, făcătorul de minuni
(28 ianuarie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna ianuarie


În zilele binecredincioșilor și marilor domni, a sfinților răbdători de chinuri ai Rusiei, Boris și Gleb, erau în Rusia trei frați de la o mamă: Efrem, acesta a cărui pomenire se face, Gheorghe și Moise, de neam din pămîntul unguresc; și toți slujeau la marii domni Boris și Gleb, în rînduiala boierească. Sfîntul Boris, fiind ucis la rîul Altii, boierul Efrem nu s-a întîmplat a fi acolo, iar Gheorghe, fratele lui, împreună cu Sfîntul Boris, fu ucis, de vreme ce venise peste stăpînul său și-i tăiară capul. Iar al treilea frate, Moise, fiind la uciderea aceluia, cu fuga sa fu mîntuit de moarte; apoi, mai pe urmă, a pătimit mai mult decît oarecînd Iosif de la Pentefri, pentru curăția lui, și s-a făcut monah sfînt la Kiev, în Sfînta Mînăstire Pecersca, precum se scrie în viața lui.

Acest fericit Efrem, după uciderea binecredinciosului domn Boris, în locul acela unde se făcuse acea nedreaptă ucidere, a mers tînguidu-se; și căutînd trupul fratelui său, nu l-a aflat, fără numai capul, pe care, luîndu-l, l-a păstrat pînă la sfîrșitul său.

Apoi, lăsîndu-și dregătoria și casa, s-a dus la cetatea Torjna, și aflînd un loc foarte frumos aproape de cetatea aceea, pe malul rîului Tverului, a întemeiat acolo o biserică în numele stăpînilor săi, marilor domni, a sfinților răbdători de chinuri Boris și Gleb. Și adunînd mulțime de monahi, a zidit mînăstire, și s-a făcut arhimandrit; apoi, ostenindu-se în post și în rugăciune, a plăcut lui Dumnezeu și s-a mutat către El în anul 6523 (1015 d. Hristos). Iar după moarte se săvîrșeau multe minuni la mormîntul lui și se făceau tămăduiri bolnavilor; precum se fac și acum tămăduiri celor ce merg cu credință la mormîntul său, întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, Celui slăvit împreună cu Tatăl și cu Sfîntul Duh, în veci. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna ianuarie


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.