Sfinții Mucenici Valerian, Candid, Achila și Evghenie,
care au pătimit în Trapezunt
(21 ianuarie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna ianuarie


Acești sfinți și buni biruitori mucenici au pătimit în timpul împărăției lui Dioclețian și Maximian, din partea lui Lisie. Mai întîi au fost prinși cei trei: Valerian, Candid și Achila, în Munții Trapezuntului. Prigonirea cumplită stînd asupră-le, și-au lăsat casele și averile lor, cum și toată lumea cea deșartă, și ieșind în munți, rătăceau, voind mai bine să locuiască cu fiarele, decît cu cei de Dumnezeu urîți și închinători la idoli. Și după ce au prins pe acești trei, în țara Laziei, într-o cetățuie ce se numea Pina, păgînii i-au trimis în surghiun, într-o temniță strîmtă, ce era acolo. Apoi, după o vreme, i-au adus la Trapezunt și i-au pus înaintea lui Lisie. Acolo fiind întrebați despre credința lui Hristos, și silindu-i la jertfă idolească, după ce sfinții nu s-au supus, mai întîi dezbrăcîndu-i, i-au bătut cu vine; apoi i-au spînzurat și cu unghii de fier i-au strujit, și cu făclii aprinse i-au ars. Dar dumnezeiasca putere întărea pe sfinții răbdători de chinuri, și nevăzut le ajuta lor în chinuri și pe chinuitori atît de mult i-au înfricoșat, încît au căzut cu fețele la pămînt, ca morții; iar Lisie, văzînd acestea, s-a spăimîntat și a poruncit să-i ducă în temniță.

Nu după multe zile a prins și pe Sfîntul Evghenie, și foarte tare l-au bătut pentru mărturisirea lui Iisus Hristos. Apoi, mergînd Lisie în capiștea idolească, a fost dus și Evghenie mucenicul, care intrînd înăuntru și rugîndu-se lui Dumnezeu, îndată au căzut idolii și ca praful s-au sfărîmat; apoi, după porunca tiranului, legîndu-l slujitorii cu frînghie de mîini și de picioare pe Sfîntul Evghenie și întinzîndu-l la pămînt, l-au bătut mult cu bețe groase; după aceea, spînzurîndu-l gol, cu unghii de fier i-au strujit trupul și cu făclii l-au ars, apoi cu oțet tare, amestecat cu sare, i-au udat rănile lui. După aceea, pe toți acești patru sfinți mucenici i-au aruncat într-un cuptor înfocat, din care ieșind fără vătămare, prin tăiere de sabie s-au sfîrșit; și astfel și-au sfîrșit sfinții mărturisirea lor.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna ianuarie


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.