Sfîntul Mucenic Zosima
(4 ianuarie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna ianuarieSfîntul Mucenic Zosima, monahul cel din Cilicia, în pustie a locuit cu fiarele. Iar Dometian ighemonul, prinzîndu-l, pentru Hristos l-a chinuit și a făcut pe Atanasie Comentarisie să creadă în Hristos. Pentru că, chinuindu-se Sfîntul Zosima, un leu din pustie a alergat la priveliște și cu glas omenesc a grăit, înfricoșînd pe toți.

Văzînd aceasta, Atanasie a cunoscut puterea lui Hristos, a unuia adevăratului Dumnezeu, și a crezut în el. Deci, amîndoi s-au sfîrșit în munți, unde o piatră, despicîndu-se și intrînd într-însa, și-au dat sufletele Domnului.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna ianuarie


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.