Pomenirea Sfîntului Prooroc Maleahi
(3 ianuarie)

(După Sfîntul Epifanie și din Prolog)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna ianuarieSfîntul prooroc Maleahi s-a născut în Sofi, după întoarcerea din robie de la Babilon, din seminția lui Zabulon. Acesta din tinerețea sa a avut viața curată și neprihănită și a proorocit despre venirea Domnului, despre înfricoșata judecată, despre schimbarea așezămîntului și a legii lui Moise și despre jertfa cea nouă, iar numele de Maleahi, ce se tîlcuiește "înger", i s-a dat de tot poporul, pe de o parte pentru că era cu foarte bunăcuviință, ca un înger, iar pe de alta, că păzea îngereasca curăție și sfințenie și cu îngerii avea prietenie; pentru că de multe ori vorbea cu îngerul care-i descoperea tainele lui Dumnezeu, și-l învăța cunoștința celor ce aveau să fie, lucru pe care cei vrednici cu adeverire l-au cunoscut, auzind glasul îngeresc, iar pe înger neputînd a-l vedea. Sfîntul Maleahi vorbea față în față cu îngerul, precum cineva grăiește cu prietenul său. A fost acest sfînt prooroc mai în urmă decît toți proorocii; pentru că n-a fost după dînsul altul, în Israel. El a murit fiind tînăr și a fost îngropat la un loc cu părinții săi.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna ianuarie


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.