Sfîntul Mucenic Vasile din Ancira
(1 ianuarie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna ianuarieÎn această zi mai prăznuim pe Sfîntul Mucenic Vasile din Ancira, care a pătimit în vremea împărăției lui Iulian și în ighemonia lui Saturnin. Acesta a fost dus mai întîi la Constantinopol și chinuit în multe feluri: spînzurat, strujit, întins, bătut, împuns cu țepi și aruncat în cuptor încins, de unde a ieșit fără vătămare; apoi a fost legat în Cezareea și acolo, fiind osîndit spre mîncarea fiarelor, s-a rugat lui Dumnezeu să se sfîrșească prin dinții fiarelor. Apoi, fiind mîncat de o leoaică și-a sfîrșit nevoința muceniciei.

Să se știe că doi sînt Sfinții Mucenici Vasile din Ancira: unul preot, care se cinstește la 23 martie; iar altul, acesta care era din cei nesfințiți, însă au pătimit în locuri diferite, de la împăratul Iulian și de la ighemonul Saturnin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna ianuarie


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.