Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pomenirea Sfîntului Prooroc Zaharia
(8 februarie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna februarie


Zaharia se tîlcuiește pomenire a lui Dumnezeu. El era din neamul lui Israil și din seminția lui Levi, fiu al lui Varahie și s-a născut în Galaad. A venit din pămîntul haldeilor, fiind bătrîn, și, cînd se afla acolo, a proorocit multe poporului israelitean și a făcut multe semne, spre dovadă. Acesta a zis lui Iosedec că va naște un fiu și că va fi preot al Domnului în Ierusalim. El a binecuvîntat și pe Salatiil, pentru fiul său, zicîndu-i: Vei naște fiu și-i vei da numele Zorobabel. În vremea lui Chir, împăratul perșilor, i-a dat semn despre Cris, împăratul lidenilor. El a proorocit încă și despre prădarea Ierusalimului, despre sfîrșitul lui și despre începutul și sfîrșitul neamurilor. Apoi despre surparea templului, pînă în sfîrșit și despre încetarea proorocilor, a preoților iudei, a sîmbetelor și pentru îndoita judecată. În sfîrșit, mai proorocind și multe altele, a adormit în pace, la adînci bătrîneți.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna februarie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.