Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Sfintele Mucenițe Marta și Maria
(6 februarie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna februarie


Mai facem pomenirea și a Sfintelor mucenițe fecioare: Marta și Maria, surori de mamă, care, arzînd cu dreaptă credință și dragoste spre Hristos, se asemănau surorilor din Evanghelie, Marta și Maria; și a fratelui lor, Sfîntul mucenic Licarion, copilul. Acelea au fost în părțile Asiei, în vremurile în care Biserica lui Hristos era prigonită de împărații și de boierii păgîni, închinători la idoli. Marta și Maria petreceau în feciorie slujind lui Hristos, și doreau să moară pentru El. Odată, s-a întîmplat păgînului voievod a merge pe lîngă casa lor și Marta, deschizînd ușa, a strigat cu sora sa către voievod: "Sîntem creștine". Dar voievodul cu slugile nu băgau de seamă și treceau înainte, iar ele au strigat iarăși în urma voievodului: "Sîntem creștine". Iar voievodul le-a răspuns: "Vă iert pentru tinerețele voastre, căci nu vreau să vă ucid".

Sfînta Marta a zis: "O, voievodule, moartea mucenicească nu este moarte, ci viață". Voievodul, auzind acestea, s-a mîniat foarte și a poruncit s-o prindă. Apoi a ieșit și Sfînta Maria și a zis către voievod: "Cele ce a grăit sora mea și eu le mărturisesc". Apoi a ieșit după surori acel copil, anume Licarion și a strigat: "Precum au zis Marta și Maria, asemenea și eu grăiesc, sînt creștin". Atunci voievodul a poruncit să-i spînzure pe cruci, pe cîte trei. Iar maica lor sta și le zicea: "Mîntuiți-vă scumpii mei fii și primiți cununa de la Hristos". Maria, care era spînzurată pe cruce, a zis: "Mîntuită să fii și tu maica noastră, cu rodul pîntecelui tău, că ne-ai adus lui Hristos". Și un ostaș a străpuns cu sabia pe Marta pe Maria și pe Licarion, fiind pe cruce, și toți trei și-au dat duhul în mîinile Domnului.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna februarie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.