Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Pomenirea Cuviosului Nicolae monahul
(24 decembrie)

Viețile Sfinților pe luna decembrie


Cuviosul părintele nostru Nicolae a fost mai întîi ostaș pe vremea lui Nichifor, împăratul grecesc, avînd sub el mai multe cete de ostași. Odată, pornind război împăratul Nichifor împotriva bulgarilor, a ieșit și el cu ostașii săi și înserînd, a intrat la o gazdă unde, ospătînd și rugîndu-se, s-a culcat să doarmă. La straja a doua și a treia din noapte, fata gazdei rănindu-se cu dragostea sa satanicească de dînsul, s-a apropiat binișor de patul lui și mișcîndu-l și deșteptîndu-l, îl atrăgea cu cuvinte desfrînate spre păcat. Iar sfîntul a zis către dînsa: "Încetează, femeie, de la sataniceasca și nelegiuita îndrăgostire și nu pofti a-ți întina fecioria ta, iar pe mine, ticălosul, a mă pogorî la poarta iadului". Ea, rușinîndu-se puțin, s-a depărtat, însă iarăși venind, silea către păcat pe bărbatul cel curat. Sfîntul și a doua oară izgonind-o, a bătut-o chiar, dar ea iarăși s-a întors.

Atunci sfîntul a zis către dînsa: "O, ticăloaso? și plină de toată nerușinarea și obrăznicia, nu vezi că diavolul te tulbură, ca să întinezi fecioria ta și să te facă de rîs și de ocară tuturor, să te scoată din rudenia ta și sufletul tău să-l ducă în munca cea veșnică? Oare nu vezi că și eu, smeritul, merg la război spre vărsare de sînge împotriva limbilor barbare, împuternicindu-mă Dumnezeu? Deci cum voi întina trupul meu mergînd la război?" Acestea și altele ca acestea zicîndu-le, a izgonit-o de la sine cu rușine. Apoi s-a sculat și, rugîndu-se, a pornit în calea sa.

În noaptea următoare, dormind el, s-a aflat într-un loc deschis și aproape de el șezînd un om puternic, avînd piciorul lui cel drept pus peste cel stîng, care a zis către dînsul: "Vezi în amîndouă părțile pe ostași?" Iar el a răspuns: "Da, Doamne, văd că grecii omoară pe bulgari". Și Cel ce se arătase a zis către dreptul: "Privește la noi". Uitîndu-se la puternicul acela, l-a văzut rezemînd piciorul drept de pămînt și pe cel stîng punîndu-l peste cel drept; apoi, căutînd iarăși dreptul către oștiri, a văzut pe cei potrivnici tăind fără cruțare pe greci. După aceea, încetînd tăierea trupurilor, puternicul care ședea a zis către dreptul: "Privește cu dinadinsul la tăierea trupurilor și spune-mi ce vezi". Iar el căutînd a văzut tot pămîntul plin de trupurile morților, iar în mijlocul lor era loc deșert și verde, în care ar fi încăput numai unul.

Atunci puternicul Acela a zis către dînsul: "Ce gîndești de aceasta?" El a răspuns: "Sînt nepriceput, Doamne și nu înțeleg". Și iarăși a zis către dînsul: "Această verdeață goală pe care o vezi și în care are loc numai un om, este a ta și acolo tu erai să zaci tăiat împreună cu ostașii tăi și să te așezi într-însul ca să împlinești lipsa. Dar de vreme ce în noaptea trecută, tu ai scuturat pe balaurul care de trei ori s-a luptat și voia să te ucidă, iată că tu însuți ai scăpat de tăierea aceasta și acest așternut verde l-ai făcut fără parte; iar sufletul tău împreună cu trupul l-ai mîntuit. De acum nici moartea firească nu te va stăpîni, dacă-Mi vei sluji cu credință". Acestea văzîndu-le, s-a înspăimîntat și s-a cutremurat, apoi, deșteptîndu-se, s-a sculat și s-a rugat lui Dumnezeu.

Întorcîndu-se cale de o zi, s-a suit într-un munte și s-a rugat lui Dumnezeu pentru oaste. Împăratul intrînd în strîmtorile Bulgariei, bulgarii s-au suit în munte, lăsînd pentru păzire cam cincisprezece mii de ostași, pe care omorîndu-i grecii, se mîndreau. Însă risipindu-se prin țară, după puțin, toată tabăra grecilor a fost ucisă, împreună cu împăratul Nichifor. Atunci dreptul, aducîndu-și aminte de vedenia aceea și mulțumind lui Dumnezeu, s-a întors de acolo plîngînd și tînguindu-se. Apoi, ducîndu-se într-o mănăstire, a luat asupra sa sfînta schimă și, slujind lui Dumnezeu curat ani îndelungați, s-a făcut mai înaine-văzător, ca unul din părinții cei mari cu care împreună s-a învrednicit în ceruri de partea lor, întru Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia I se cuvine slava în veci. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna decembrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site