Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Cuviosul Nil, făcătorul de minuni
(7 decembrie)

Viețile Sfinților pe luna decembrie


Cuviosul Nil s-a născut într-un sat din hotarele Novgorodului. Dar din ce fel de părinți n-am aflat, ci numai că a fost călugărit în mănăstirea ce se cheamă Cripta, din stăpînirea Pscovului și de acolo a trecut în pustiul ținutului Rievului și s-a sălășluit și la rîul Ceremha, unde se hrănea cu buruieni și muguri de stejar. Diavolul, nesuferind să-l vadă, se înarma asupra sfîntului cu felurite îngroziri, închipuindu-se în fiare și în toate jivinele, avînd năluciri ziua și noaptea și în multe chipuri făcîndu-i supărare. Așa a petrecut sfîntul treisprezece ani. Iar odată, rugîndu-se, adormise și a auzit glas zicîndu-i: "Nile, să ieși de aici și să mergi în ostrovul Stolovnul în care vei putea să te mîntuiești". Iar cuviosul, umplîndu-se de bucurie, căci nu i-a trecut Domnul cu vederea rugăciunea lui, a început a întreba de acel ostrov. Oamenii îi spuneau că acel ostrov era la iezerul Seligherii, depărtare de Ostașcov ca la șapte stadii. Cuviosul, auzind aceasta, a mers la acel ostrov și foarte mult s-a bucurat de frumusețea lui și a săpat acolo în munte o peșteră, petrecînd o iarnă, apoi și-a zidit o chilie și o cameră de rugăciune. Acolo nevoindu-se foarte mult în rugăciuni, în post și în osteneli, săpînd pămîntul, își procura astfel hrana.

Dar diavolul și acolo a dat război cuviosului și în vederea ochilor îi făcea supărare. Deci odată i se părea sfîntului că este pusă o funie pe chilia lui ca să o răstoarne în iezer; iar sfîntul cu rugăciunea, toate acele năluciri le-a alungat. După aceea locuitorii cei sălbatici, care petreceau aproape de ostrovul acela, vrînd să izgonească pe sfînt din ostrov, au tăiat pădurea, gîndind între ei și zicînd: "Cînd acea pădure o vom aprinde, atunci și chilia lui o vom arde". Dar cînd au aprins pădurea sfîntul a stat la rugăciune și cu dumnezeiescul dar a stins văpaia și n-a ajuns pînă la munte.

Odată, năvălind asupra lui tîlharii și îngrozindu-l pe sfînt ca să le dea comoara sa, sfîntul le-a zis: "Mergeți de o luați din colțul chiliei". Iar ei, intrînd, au orbit și cu lacrimi rugîndu-se sfîntului și-au cerut iertare; iar sfîntul s-a rugat lui Dumnezeu și acei tîlhari au văzut; apoi, învățîndu-i pentru folosul sufletesc, le-a poruncit ca să nu spună nimănui despre aceea. Însă aceia, după moartea cuviosului, au spus tuturor minunea.

Cînd sfîntul era în ostrov, niște pescari temători de Dumnezeu îi aduceau pește. Unul dintre acești pescari, fiind în necurăție trupească, luînd pește l-a dus la sfînt; dar el, văzînd mai înainte prin Duhul Sfînt că este în necurăție, a închis ferestruica chiliei sale, iar pescarul întorcîndu-se, le-a spus tovarășilor săi aceasta. Altădată, cînd un om tăiase în acel ostrov lemne ca să-și facă casă, îndată s-a făcut un tunet înfricoșat și un glas i-a zis: "Omule, de acum să încetezi a mai face supărare". Însă acela și-a încărcat carul, dar dobitocul lui nu putea nici să miște din acel loc carul; și văzînd această minune, a făgăduit că nu mai face așa; apoi s-a dus cu frică.

Cuviosul a viețuit în ostrovul acela douăzeci și șapte de ani și, înainte de moartea sa, a săpat pămîntul cu mîinile sale și acolo și-a făcut mormîntul; apoi în toate zilele ieșea și plîngea deasupra lui. Cînd a sosit vremea mutării lui, s-a împărtășit cu Preacuratele Taine și, intrînd în chilia sa, făcea obișnuitele rugăciuni. După aceea, luînd cădelnița, a cădit sfintele icoane și toată chilia, apoi, răzimîndu-se cu brațele pe obișnuitele sale toiege, pe care avea mai înainte puțină odihnă trupească, s-a mutat către Domnul Dumnezeu, la anul șapte mii șaizeci și trei (o mie cinci sute cincizeci și cinci) în decembrie, a șaptea zi. Dumnezeului nostru se cuvine slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna decembrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site