Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Cuvioșii Părinți Carion Monahul și fiul său Zaharia
(5 decembrie)

Viețile Sfinților pe luna decembrie


Era în Egipt un bărbat oarecare cu numele Carion, care, avea doi copii pe care lăsîndu-i femeii sale, s-a dus în schit și s-a făcut călugăr. Iar după cîtăva vreme, făcîndu-se foamete în Egipt și femeia lui supărîndu-se din pricina lipsei, s-a dus la schit luînd cu dînsa și pe copii. Unul era de parte bărbătească, cu numele Zaharia, iar altul de parte femeiască. Deci, cînd au ajuns acolo, au șezut sub un copac la un izvor, că astfel de obicei era la schit dacă venea vreo femeie și vrea să vorbească cu vreun monah, de departe de peste pîrîu vorbeau unul cu altul. Atunci, acea femeie de peste pîrîu a zis către Carion: "Iată, tu te-ai făcut monah, dar acum, fiind foamete mare, cine va hrăni pe copiii tăi?"

Carion a zis către femeie: "Ia-ți tu fata și du-te, iar mie lasă-mi băiatul". Luînd Carion pe copilul Zaharia, îl ținea în schit știind toți că este fiul lui, iar după ce a crescut pruncul s-a făcut ceartă între monahi pentru dînsul. Auzind Carion, a zis către Zaharia: "Scoală-te și ieși de aici, pentru că părinții cîrtesc asupra mea pentru tine". Iar Zaharia a răspuns: "Sînt fiul tău, unde mă voi duce de la tine?" Deci s-au sculat împreună, tatăl și fiul și s-au dus în Tebaida, unde luînd chilie au stat puțin timp, căci și acolo s-a făcut ceartă pentru dînșii; apoi iarăși au venit în schit, însă nu încetau a cîrti frații pentru dînsul. Atunci Zaharia s-a dus la un iezer ce era vătămător și s-a băgat în apă pînă la gît și, stînd un ceas într-însul, s-a umplut de lepră, încît abia l-a cunoscut tatăl său. Iar cînd a venit la Sfînta Împărtășanie s-a descoperit sfîntului preot Isidor cele despre Zaharia și a zis către el: "Fiule, în Duminica trecută ai venit și te-ai împărtășit ca un om, iar acum ești ca un înger". Iar, cînd era să se mute la Domnul, Carion a zis către frați: "Multă osteneală am avut, nevoindu-mă mai mult decît fiul meu Zaharia, dar n-am putut ajunge în măsura lui, pentru smerenia și tăcerea lui". Și așa s-a mutat bătrînul către Domnul.

După aceasta a zis părintele Moise către Zaharia: "Spune-mi ce voi face ca să mă mîntuiesc?" Auzind aceasta, Zaharia s-a aruncat la picioarele lui, zicînd: "Tu mă întrebi pe mine, părinte?" Iar bătrînul i-a răspuns: "Crede-mă, fiule Zaharia, că am văzut pe Duhul Sfînt pogorîndu-se peste tine și pentru aceea te-am întrebat". Atunci Zaharia, luîndu-și culionul din cap, l-a pus sub picioare și călcîndu-l, a zis: "De nu va fi socotit omul așa, nu poate să fie monah". Iar cînd Zaharia era să moară, l-a întrebat Moise: "Ce vezi, frate?" Iar el a răspuns: "Dar oare nu este mai bine a tăcea, părinte?" Iar Moise a răspuns: "Bine, fiule, taci". În ceasul despărțirii, lui șezînd ava Isidor lîngă dînsul, s-a uitat la cer și a zis: "Bucură-te, fiul meu Zaharia, că ți s-a deschis poarta împărăției cerului". Atunci Zaharia și-a dat sufletul în mîna lui Dumnezeu și l-au îngropat cu cinstiții părinți în schit.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna decembrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site