Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Cuviosul Ioan Episcopul, făcătorul de minuni
(4 decembrie)

Viețile Sfinților pe luna decembrie


Cuviosul părintele nostru Ioan, încă de cînd era tînăr, ura desfătările și plăcerile lumești, și își împodobea viața cu post și înfrînare. Pentru aceasta a și fost hirotonit episcop al Polivatului, urcînd în chip legiuit toate treptele bisericești. După ce i s-a încredințat păstorirea poporului, a adăugat la nevoințele sale pustnicești de mai înainte, alte nevoințe, iar la osteneli, alte osteneli.

Cînd Leon Isaurul a luat cu nevrednicie sceptrul împărăției și a început să hulească sfintele icoane, acest sfînt bărbat s-a dus la Constantinopol și a mustrat cu tărie necredința împăratului. Apoi s-a întors la turma sa, i-a învățat pe credincioșii săi cu de-amănuntul credința și i-a făcut să fie gata cu toții să-și verse sîngele pentru dreapta credință.

Viețuind așa, a părăsit cele de jos și s-a mutat la Domnul nostru Iisus Hristos, pe Care Îl dorea.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna decembrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site