Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Pătimirea Sfintei Mucenițe Miropia
(2 decembrie)

Viețile Sfinților pe luna decembrie


Sfînta fecioară Miropia s-a născut în cetatea Efesului, din părinți creștini și a fost luminată cu sfîntul botez, după ce tatăl ei se mutase din acestă viață. A fost crescută apoi de maica sa în frică de Dumnezeu și avea dragoste a merge adeseori la mormîntul Sfintei mucenițe Ermionia, una din fetele Sfîntului Apostol Filip, din ale cărei sfinte moaște curgea mir plin de tămăduiri. Deci luînd Miropia din mirul sfintei mucenițe Ermionia și dîndu-l neputincioșilor, îi tămăduia. Împărățind atunci Decie și pornind prigoana asupra creștinilor, maica sa a luat pe Miropia și s-au dus în insula Hiului, unde avea o moștenire. Închizîndu-se cu fiica sa într-o casă, se rugau lui Dumnezeu.

Venind odată ighemonul Numerian în insula aceia, a fost prins, fiind creștin, fericitul Isidor, bărbatul cel minunat și cu bună cucernicie, care avea dregătoria de ostaș. Pe acesta, ca unul ce păstra cu sfințenie credința în Hristos și se lepăda de închinăciunea idolească, chinuindu-l ighemonul cu felurite munci, l-a ucis prin tăiere de sabie și l-a aruncat într-o rîpă spre mîncarea fiarelor și a păsărilor; și a pus strajă de departe ca să nu fure creștinii trupul mucenicului.

Sfînta fecioară Miropia, pornindu-se cu rîvnă dumnezeiască, a mers noaptea cu roabele sale și a luat în taină trupul mucenicului și tăinuindu-l cu cinste, l-au pus în loc însemnat. Apoi, fiind înștiințat ighemonul că s-a furat trupul lui Isidor, a ferecat cu fiare pe străjeri și a poruncit ca să-i poarte pe dînșii prin toată insula aceia și să-i ispitească zicînd că de nu vor afla trupul cel furat pînă la ziua cea însemnată lor, să li se taie capetele.

Atunci văzînd Sfînta Miropia pe străjeri chinuiți cu lanțuri, legați și tîrîți, și mai auzind că de nu vor afla trupul li se vor tăia și capetele lor, s-a umilit cu sufletul și a zis în sine: "Dacă aceștia pătimesc așa pentru mine, care am luat pe ascuns trupul mucenicului, și vor fi tăiați, apoi amar va fi mie la judecata lui Dumnezeu, căci se va munci sufletul meu, ca una ce am fost pricinuitoarea uciderii acestor oameni". Și îndată a strigat către dînșii: "O! prietenilor, trupul pe care l-ați pierdut, eu l-am luat, pe cînd voi dormeați".

Ostașii auzind aceasta îndată au luat-o și au dus-o înaintea lui Numerian ighemonul, zicînd: "Stăpînul nostru, aceasta este care a furat mortul". Iar ighemonul a întrebat pe sfîntă: "Adevărate sînt cele grăite despre tine?". Sfînta a răspuns: "Adevărat". Și a zis ighemonul: "Cum ai îndrăznit, o, femeie blestemată să faci aceasta?". Iar dînsa a răspuns: "Îndrăzneață sînt, mustrînd ticăloșia și nebunia ta!".

La aceste cuvinte mîndrul ighemon s-a pornit spre mînie și îndată a poruncit să o bată pe dînsa cu toiege, fără milă; și a fost bătută mult. Apoi a fost tîrîtă de cosițele părului ei prin toată insula aceia, strujindu-i toate mădularele. Apoi au închis-o în temniță, fiind aproape moartă. Iar la miezul nopții, rugîndu-se sfînta, a strălucit o lumină în toată temnița; o ceată de îngeri au stat înaintea ei și în mijlocul lor era Sfîntul Isidor, cîntînd toți cîntarea cea întreit sfîntă. Căutînd Sfîntul Isidor la muceniță, a zis: "Pace ție, Miropie, s-au auzit rugăciunile tale de către Dumnezeu, căci iată vei fi împreună cu noi și vei primi cununa cea gătită ție". Acestea zicînd Isidor, îndată Sfînta muceniță Miropia, bucurîndu-se, și-a dat Domnului duhul său și s-a umplut temnița de negrăită bună mireasmă, pe care și străjerii temniței, mirosind, se înspăimîntară și se minunară. Iar unul dintr-înșii, văzînd și auzind toate acelea, alergînd la preot, i-a spus toate cu amănuntul și a primit Sfîntul Botez; după aceea a dobîndit sfîrșit mucenicesc. Iar trupul Sfintei Miropia l-au luat creștinii și l-au îngropat cu cinste în loc însemnat, slăvind pe Dumnezeu.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna decembrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site