Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfîntul Mucenic Cucșa și Sfîntul Pimen, pustnicul
(27 august)

Viețile Sfinților pe luna august


Nu se cuvine a grăi mult, unde lucrurile mărturisesc arătat, precum este și de acești fericiți. Fericitul sfințit mucenic, ce se numește Cucșa, unul din părinții Sfintei Mînăstiri Pecersca, era cunoscut tuturor că a botezat poporul păgînesc cel întunecat, pe mulți i-a luminat prin credință și făcea minuni mari; adică a gonit diavolii, a pogorît ploaie din cer, a secat iezerul și multe alte minuni îi urmau lui. După multe chinuri de la cei necredincioși, a fost tăiat împreună cu ucenicul său. În aceeași vreme, fericitul pustnic Pimen se nevoia cu dumnezeiasca plăcere, în aceeași Sfîntă mînăstire Pecersca; care, pentru postirea și chinuirea lui cea mare a luat atît dar de la Dumnezeu, încît strălucea nu numai cu tămăduirea bolnavilor, dar și cu vederi mai înainte, departe stătătoare, nearătate și tăinuite; pentru că, tămăduind mulți bolnavi cu facere de minuni și proorocind multe, și-a știut cu doi ani mai înainte ducerea sa la Domnul.

Văzînd mai înainte tăierea fericitului Cucșa, care se afla departe, a strigat cu glas tare în mijlocul bisericii Pecersca: "Fratele nostru Cucșa a fost ucis în această zi". Zicînd aceasta, a murit într-o zi cu Sfîntul Cucșa și ucenicul lui. Astfel acești trei fericiți au luat bucuriile cele cu trei numere, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Acestea le-a gătit celor ce iubesc pe Dumnezeu cel în Treime închinat, Căruia I se cuvine slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna august


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site