Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Cuviosul Pimen din Palestina
(27 august)

Viețile Sfinților pe luna august


Sfinții părinți Sofronie și Ioan au scris în cărțile lor despre acest sfînt Pimen. Ne-am dus odată din Siria la Părintele Pimen și voiam să-l întrebăm pentru împietrirea inimii. Iar bătrînul nu știa elinește, nici tălmaci nu am găsit; și, văzîndu-ne pe noi bătrînul supărați, a început a grăi în limba elinească, zicînd: "Firea apei este moale, iar a pietrei vîrtoasă; ulciorul cu apă deasupra pietrei fiind atîrnat, picînd cîte puțină apă, găurește piatra. Așa și cuvîntul lui Dumnezeu este moale, iar inima noastră vîrtoasă; dar auzind omul de mai multe ori cuvîntul lui Dumnezeu, i se deschide inima lui spre a se teme de Domnul".

Părintele nostru Agatonic, egumenul lavrei Cuviosului părintelui nostru Sava, ne-a spus acestea: "Am mers într-o zi în pustia Ruva, la părintele Pimen, cel ce viețuia în peșteră și se hrănea cu rădăcini. Găsindu-l, i-am mărturisit gîndurile mele. Deci, înserînd, pe mine m-a lăsat să mă odihnesc într-o peșteră, iar el s-a dus în altă peșteră. În noaptea aceea a fost tare ger și am pătimit mult de frig. Făcîndu-se ziuă, a venit starețul la mine și mi-a zis: "Fiule, cum ai petrecut în noaptea aceasta?" Și i-am zis: "Părinte, iartă-mă, toată noaptea am suferit de frig". Iar el mi-a zis: "Fiule, adevărat îți spun, că nimic n-am pătimit de ger". Auzind eu - zice Agatonic - m-am minunat, pentru că era gol și l-am întrebat: "Părinte, fă-mi plăcere și spune-mi pentru ce n-ai pătimit de ger, fiind gol".

Starețul mi-a zis: "A venit un leu de s-a culcat lîngă mine și m-am încălzit; deci, să știi, fiule, că eu de fiare voi fi mîncat". El mi-a zis: "Pentru ce, părinte, vei fi mîncat de fiare? Cînd eram în lume, la locul meu - că amîndoi erau din Galatia -, am fost păstor de oi și într-una din zile pe cînd pășteam oile, un om oarecare mergea pe alăturea, iar cîinii mei, năvălind asupra lui, l-au rupt și l-au mîncat; deci, eu care puteam să-l scap, nu l-am scăpat. După aceea m-am înștiințat din descoperirea lui Dumnezeu, că și eu tot de același fel de moarte voi muri, adică sfîșiat de fiare".

Aceasta a spus-o cuviosul părinte Pimen de sine părintelui Agatonic. După cuvîntul lui așa a și fost, că după trei ani s-a făcut înștiințare că părintele Pimen, viețuitorul din pustie, a fost mîncat de fiare. Însă sufletul lui cel sfînt s-a ridicat în ceata cuvioșilor părinți, cu milostivirea Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine slava în veci. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna august


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site