Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfîntul Mucenic Miron preotul
(17 august)


Viețile Sfinților pe luna august

Sfîntul Miron preotul a trăit în Ahaia, pe vremea păgînului împărat Deciu, fiind judecător în acea țară Antipatru. El era de neam cinstit și bogat, bun la obicei și avînd dragoste către Dumnezeu și către oameni; astfel, era cu toată viața plăcut lui Dumnezeu.

În ziua Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Antipatru a intrat în biserica creștinească, să prindă pe creștinii adunați și să-i schingiuiască. Sfîntul Miron, umplîndu-se de rîvnă, a defăimat pe judecător cu mustrări și l-a ocărît. Judecătorul, prinzîndu-l, l-a chinuit cumplit și, spînzurîndu-l de un lemn, l-a strujit cu unghii de fier și l-a ars cu foc. Fiind aruncat într-un cuptor încins, a ieșit foc din cuptor și a ars 150 de slugi păgîne, care stăteau împrejur. Sfîntul, stînd viu și nevătămat în mijlocul cuptorului, era păzit cu darul lui Hristos și binecuvînta pe Dumnezeu. În văpaie se vedeau sfinții îngeri înconjurîndu-l și prefăcînd focul în răcorire.

După ce cuptorul s-a stins, sfîntul a ieșit din el fără vătămare, iar judecătorul îl silea să se închine idolilor. Nesupunîndu-se el, judecătorul a poruncit să-i jupească pielea de pe dînsul în curele, de la umeri pînă la picioare. Mucenicul, rupînd o curea de pe sine, a aruncat-o în fața judecătorului. După aceea a fost strujit cu unghii de fier peste trupul cel jupuit, apoi s-a dat fiarelor spre mîncare, dar sfîntul a rămas nevătămat de ele. Văzîndu-se judecătorul Antipatru rușinat de Miron, răbdătorul de chinuri al lui Hristos, s-a umplut de mînie și de nebunie și s-a ucis singur cu mîinile sale, pierind cu sunet. Astfel, dîndu-și diavolilor necuratul său suflet, s-a sălășluit în iad spre veșnica muncă.

Sfîntul Mucenic Miron a fost dus în cetatea Cizicului și acolo, tăindu-i-se capul, s-a sfîrșit, dîndu-și sfîntul său suflet în mîinile lui Dumnezeu. Deci, luînd cunună mucenicească, a intrat întru bucuria Domnului său.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna august


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site