Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfîntul Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni
(8 august)


Viețile Sfinților pe luna august

Sfîntul Miron s-a născut și a crescut în insula Creta. El, la începutul vieții sale, a luat femeie și lucra pămîntul, mîncîndu-și pîinea sa din sudoarea feței sale și hrănind și pe alții; pentru că din roadele care îi creșteau împărțea săracilor, și astfel ostenelile lui se făceau binecuvîntate de Dumnezeu. Pe cît dădea el din roade, pe atît ele se înmulțeau, și el era milostiv mai mult decît ceilalți oameni. Odată a găsit în aria sa pe niște tîlhari, care își umpluseră sacii lor de grîu și nu puteau să-i ridice de pe pămînt. Iar el, în loc să le dea lor bătăi sau să le facă vreun rău, le-a ridicat sarcinile, le-a pus pe umerii acelora cu mîinile sale și le-a poruncit să nu spună la nimeni lucrul acela.

Pentru o viață îmbunătățită ca aceasta a fost pus preot al sfintei biserici a lui Dumnezeu. El învăța popoarele sfînta credință și le întărea spre nevoințele cele mucenicești, fiind atunci prigonire a păgînului împărat Deciu. După moartea lui Deciu și după încetarea prigonirii, a fost ridicat la scaunul episcopiei. El cinstea pomenirile sfinților mucenici care au pătimit pentru Hristos în vremea prigonirii, și făcea minuni și puteri. A oprit curgerea unui rîu; căci rîul umflîndu-se, și un bărbat slăvit, anume Triton, avînd mare nevoie să treacă rîul, sfîntul episcop a oprit repejunea rîului și nu l-a lăsat să curgă pînă ce acel bărbat, trecînd dincolo, s-a întors iarăși înapoi.

După ce s-a întors acela, Sfîntul Miron a trimis toiagul său, poruncind rîului ca iarăși să curgă în calea sa. Ajungînd trimișii, au tulburat apa cu toiagul sfîntului, spunîndu-i ei porunca arhiereului, și îndată a curs rîul cu mare pornire și s-a îndreptat în curgerea sa ca mai înainte. Acest mare plăcut al lui Dumnezeu, făcînd și alte minuni ca acestea și petrecînd toată viața lui cu iubire de Dumnezeu și cu cuvioșie, s-a mutat la Domnul, avînd vîrsta de 100 de ani.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna august


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site