Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Pomenirea Cuviosului Mucenic Dometie Persul cu ucenicii săi
(7 august)


Viețile Sfinților pe luna august

Acest cuvios a trăit pe vremea marelui împărat Constantin și era de neam pers. El s-a povățuit la credința creștinească de un oarecare creștin, Uar. Astfel și-a lăsat părinteasca păgînătate și rudeniile, a mers la hotarele grecești, în cetatea care se numea Nisibe și, intrînd într-o mînăstire, a primit Sfîntul Botez și, îmbrăcîndu-se în chipul monahicesc, a petrecut în toată nevoința pustniceștii vieți. Dar prin zavistia și asupririle diavolului viclean, urîndu-se de monahii ce erau acolo, a fugit și a mers în mînăstirea Sfinților Mucenici Serghie și Vah, în cetatea lui Teodosie, ce urma vieții arhimandritului Nurvel, despre care se spune că 60 de ani n-a gustat fiertură și dormea foarte puțin, stînd rezemat în toiagul său.

De acel arhimandrit s-a hirotonit diacon, Cuviosul Dometie, iar cînd s-a înștiințat că arhiereul voiește să-l silească la preoție, s-a dus de acolo și s-a suit într-un munte pustiu, unde viețuia întru Dumnezeu, suferind arșița, frigul și toate schimbările văzduhului.

Apoi, intrînd într-o peșteră, petrecea acolo săvîrșind multe minuni în numele lui Hristos, pentru că dădea tămăduiri celor ce veneau la dînsul și îi aducea de la înșelăciunea idolească la credința în Hristos. Cînd a mers acolo Iulian, lepădatul de Dumnezeu, înștiințîndu-se de cele ce făcea sfîntul, a poruncit să-l omoare cu pietre. Ducîndu-se trimișii, au aflat pe sfîntul părinte cu cei doi ucenici ai lui făcîndu-și cîntarea cuviincioasă a ceasului al treilea, și, năvălind asupra lor, i-au omorît cu pietre.

Astfel și-a săvîrșit alergarea cea plăcută lui Dumnezeu Cuviosul Dometie, împreună cu cei doi ucenici ai lui.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna august


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site