Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfîntul Mucenic Evsignie
(5 august)


Viețile Sfinților pe luna august

Sfîntul Evsignie era de neam antiohian și cu rînduiala ostaș. El a fost ca ostaș sub împărații Romei, Dioclețian și Maximian, la Constanțiu Chlor, la marele Constantin și la fiii lui. Acesta a fost împreună vorbitor cu Sfîntul Mucenic Vasilisc și scriitor al pătimirii lui, pe vremea împărăției lui Maximian. Cînd i s-a tăiat capul Sfîntului Vasilisc, Sfîntul Evsignie și alți credincioși ce erau acolo s-au învrednicit de au văzut mulțimea sfinților îngeri, luînd sufletul mucenicului și înălțîndu-l la cer. De asemenea, au văzut și pe Domnul nostru Iisus Hristos stînd în cer și primind sufletul pătimitorului. Iar pe vremea împărăției lui Constantin, cînd era cu el în ceată, au văzut împreună crucea cea închipuită cu stele și bine se îmbărbăta nevoindu-se asupra potrivnicilor, fiind înarmat cu puterea Sfintei Cruci. Petrecînd el în ostășie 60 de ani, a lăsat rînduiala ostășească, pe vremea împărăției lui Constanțiu, fiul lui Constantin, de vreme ce îmbătrînise.

Întorcîndu-se în patria sa, Antiohia, viețuia după Dumnezeu în rugăciune și în postiri, cercetînd totdeauna bisericile lui Dumnezeu. El a ajuns pînă pe vremea împărăției celui urît de Dumnezeu, împăratul și călcătorul de lege Iulian. Cînd acel împărat păgîn a mers în Antiohia, a prins pe Sfîntul Evsignie și l-a dat la muncire în chipul acesta:

Într-una din zile, sfîntul, mergînd la biserică, s-a întîmplat de a văzut doi oameni închinători la idoli, certîndu-se între ei pentru un lucru oarecare. Trecînd el pe lîngă ei, aceștia l-au oprit, zicîndu-i: "Te știm pe tine om cinstit, care ai fost multă vreme în oaste și știi dreapta judecată; deci, ne rugăm ție, ascultă pricina noastră și ne judecă cu dreptate". Sfîntul a socotit pricina lor precum se cădea și din aceea s-a aflat unul drept, iar altul vinovat. Supărîndu-se cel vinovat, s-a dus la împărat și l-a pîrît pe Evsignie că este creștin. Împăratul îndată a poruncit să-l prindă pe sfînt și să-l pună înaintea judecății sale. Sfîntul, stînd înaintea chinuito-rului, l-a certat fără teamă, pentru călcarea lui de lege, că s-a lepădat de Hristos, s-a închinat idolilor și a schimbat cinstea lui Dumnezeu în idoli, neurmînd marelui Constantin.

După aceea sfîntul a început a lăuda credința lui Constantin, spunînd de la început, cum a văzut crucea pe cer și cum, cu puterea ei, a biruit pe potrivnici și, lepădînd închinăciunea idolilor, s-a dăruit lui Hristos. Nu numai el singur s-a luminat cu credința și cu Sfîntul Botez, dar și pe toată lumea a luminat. Deci, Sfîntul Evsignie, aducînd multe laude marelui Constantin, ocăra pe Iulian, depărtatul de Dumnezeu, pentru păgînătatea lui, și-l batjocorea cu cuvinte defăimătoare. Iulian, nesuferind să audă aceste cuvinte, a poruncit să-i taie capul ostașului lui Hristos. Astfel s-a jertfit pentru Hristos, ca un mucenic, Sfîntul Evsignie, avînd vîrsta de 110 ani, și s-a sălășluit în viața cea neîmbătrînită, unde anii lui nu se vor lipsi în veci.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna august


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site