Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pomenirea Cuviosului Ioan Mărturisitorul, egumenul mănăstirii Cataron
(27 aprilie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna aprilie


Acest fericit Ioan s-a născut în Irinopole, care era una din cetățile Decapolei; fiu de părinți creștini și iubitori de Dumnezeu, cu numele Teodor și Grigoria. Făcîndu-se de nouă ani, s-a dus la chinovie, unde s-a călugărit, și fiind osîrduitor, smerit și ascultător, a fost iubit de dascălul său. Și a mers împreună cu el la Sinodul al șaptelea, ce s-a adunat a doua oară în Niceea, apoi mai pe urmă și în Constantinopol.

Dascălul său s-a făcut arhimandrit și egumen al mănăstirii lui Dalmat, iar el s-a făcut schimnic și preot, și de acolo a fost trimis de împăratul Nichifor egumen al Mănăstirii Cataron. Aici, cu plăcere de Dumnezeu și apostolește, a ocîrmuit turma lui Hristos mai mult de zece ani și era iubit de toți oamenii. Și s-au descoperit fericitului încercări a toată lumea iscodite de diavolul urîtor al binelui și, adunînd și sfătuind pe toți frații, îndemnîndu-i și la cele de cuviință, a zis către ei: "Privegheați, părinților și fraților, să nu fiți furați de diavolul și să nu vă lepădați de închinarea la sfintele icoane; căci pe mine nu mă veți mai vedea între cei vii". Și în vremea cînd el vorbea acestea, venind unii îndîrjiți trimiși de Leon, luptătorul împotriva icoanelor, au împrăștiat toată turma și cele ce au găsit în mănăstire pe la părinți, ca pe ale lor le-au împărțit. Iar pe păstorul lor, cu lanțuri legat, l-au dus la Bizanț, lăsînd mănăstirea în pradă.

Mergînd sfîntul la împărat și numindu-l pe el păgîn și osîndit, zicîndu-i și multe altele fără de sfială, l-a pornit spre mînie. Pentru aceasta cumplit a fost bătut peste obraz cu vine de bou; iar fericitul se bucura pătimind pentru Hristos. După aceea, fiind închis în metocul său trei luni, a fost surghiunit la o cetate numită Pentadactilon, în hotarele Lambei. Acolo, legînd picioarele lui cu lanțuri, l-au pus într-o închisoare întunecoasă, lăsîndu-l acolo 18 luni. Iar după aceasta l-au dus gol în cetate, înaintea împăratului spre batjocură.

După multe pricini de cuvinte, a fost dat lui Ioan, cel ce cu nevrednicie era atunci patriarh al Bisericii celei Mari, care multă cruzime a arătat sfîntului, strîmtorîndu-l pe el cu foame în multă vreme. După aceasta l-a înfățișat iarăși la împărat și el l-a trimis la un lagăr numit Criotavron al Bucelarilor; acolo l-a închis doi ani întregi, unde de multă rea pătimire se uscase cu totul carnea de pe trupul lui. Însă sfîntul pe toate suferindu-le, cu mulțumire slăvea pe Dumnezeu. Iar după ce a fost junghiat Leon Armeanul și a împărățit în locul său Mihail Travlul, fiind liberați toți cei de prin surghiunuri, s-a dus și sfîntul pînă la Calcedon, neavînd voie ca să intre în cetate. Iar după aceea împărățind Teofil, a voit cuviosul să se așeze în oarecare mănăstire împreună cu alți părinți; apoi fiind prinși de patriarhul din acea vreme și cumplite necazuri suferind fericitul, a fost surghiunit la ostrovul Afusiei, unde, împlinind doi ani și jumătate, a văzut oarecare vedenie și, vestind celor dimpreună cu el mutarea sa, după trei zile s-a dus către Domnul.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna aprilie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.