Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pătimirea Sfinților Mucenici Pasicrat și Valentin
(24 aprilie)

Viețile Sfinților pe luna aprilie


Pasicrat și Valentin, mucenicii lui Hristos, erau din Rodostol, cetatea Misiei, ostași creștini pe lîngă ighemonul acelui loc, numit Avsolan. Văzînd pe oameni cuprinși de înșelăciunea idolească și închinîndu-se diavolilor, după porunca stăpînitorilor - căci mulți din creștini temîndu-se de torturi, fugeau și se ascundeau -, ei pe față și cu îndrăzneală au mărturisit că sînt creștini și pe Unul adevăratul Dumnezeu preamărindu-L, au blestemat pe idolii cei fără de suflet. Deci, i-au prins închinătorii la idoli și, ducîndu-i la judecată, îi sileau să aducă tămîie idolilor. Și era acolo idolul lui Apolon, la care alergînd, Sfîntul Pasicrat l-a scuipat în față și a zis: "Astfel de cinste se cuvine acestui zeu". Pentru aceasta cu grele lanțuri de fier l-au legat și l-au aruncat în temniță. Dar cu acele lanțuri se împodobea ostașul lui Hristos, ca și cu niște podoabe de aur împărătești, bucurîndu-se că s-a învrednicit a purta unele ca acestea pentru Hristos. Și a fost adus cu el și Valentin. Și iarăși i-a pus pe amîndoi la judecată înaintea ighemonului.

A mers acolo și fratele lui Pasicrat, cu numele Papian, care era creștin, dar temîndu-se de munci, a jertfit idolilor. Acela cu lacrimi ruga pe Pasicrat, fratele său, ca să aducă tămîie idolului, precum a adus și el, și să se facă pentru o vreme că ar fi închinător la idoli, ca așa să se poată izbăvi de muncile cele cumplite. Dar Sfîntul Pasicrat l-a izgonit de la el și l-a numit nevrednic neamului său, deoarece s-a depărtat de la credința în Hristos. Apoi, singur alergînd la capiște, și-a băgat mîna în foc și a zis către ighemon: "Acest trup muritor, precum vezi, se arde cu foc; iar sufletul, fiind fără de moarte, nu are grijă de aceste munci văzute". Fiind întrebat de ighemon și Sfîntul Valentin, tot unele ca acestea a zis, ară-tîndu-se gata pentru Hristos la toate muncile. Deci pe amîndoi i-a condamnat la tăiere.

Pe cînd slujitorii călăului duceau pe sfinți la moarte afară din cetate, maica lui Pasicrat mergea după dînșii și-l sfătuia, ca o maică pe fiul său, să se apropie de moarte fără frică; căci se temea ca dînsul să nu se înfricoșeze, fiindcă era tînăr; și așa le-au tăiat capetele sfinților. Și era Sfîntul Pasicrat de douăzeci și doi de ani, iar Valentin de treizeci, iar maica cu bucurie și veselie luîndu-le trupurile, le-a îngropat cu cinste, slăvind pe Hristos Dumnezeu.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna aprilie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.