Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pomenirea Cuviosului Toma Monahul
(24 aprilie)

Viețile Sfinților pe luna aprilie


Sfîntul Toma a fost monah la una din mănăstirile Siriei și era trimis la slujbă în Antiohia, pentru că cele de trebuință mănăstirii se cîștigau acolo, fiindcă era aproape și un sat mănăstiresc. Deci, mergînd acest stareț în cetate, se prefăcea că este nebun. Iar oarecare dregător bisericesc, cu numele Anastasie, l-a lovit peste obraz, căci îl supăra cerînd milostenie pentru mănăstirea sa. Și au început cei ce se aflau acolo a se mînia asupra lui Anastasie, căci a dat palme starețului. Iar fericitul Toma a zis proorocește către dînsul: "De acum nu voi mai lua ceva de la Anastasie, nici Anastasie nu va mai da nimic". Și s-au împlinit amîndouă în acest chip: Anastasie după o zi a murit, iar fericitul Toma întorcîndu-se de la cetate spre mănăstirea sa, se odihnea în bolnița care era înaintea cetății, în Dafin, lîngă biserica Sfintei Eftimia. Și acolo îmbolnă-vindu-se, a trecut la viața cea fără de moarte; și a fost îngropat în locul unde se îngropau străinii.

A doua zi, murind o femeie oarecare străină, au îngropat-o deasupra starețului, în al doilea ceas din zi; iar în al șaselea ceas, pămîntul a aruncat afară pe femeie și s-au minunat foarte. Iar după ce s-a înserat, au îngropat-o în același mormînt; dar în cealaltă zi au găsit-o iarăși aruncată din mormînt și atunci i-au luat trupul și l-au îngropat în alt loc. Apoi, trecînd cîteva zile, au îngropat altă femeie deasupra părintelui Toma, pentru că locuitorii nu cunoșteau locul aceluia și că starețul cel odihnit întru Domnul, nu suferea să fie îngropată o femeie deasupra lui. Iar după ce pămîntul a aruncat afară și pe acea femeie, atunci au cunoscut că starețul nu voiește, să se îngroape cineva deasupra moaștelor lui.

Deci s-au dus și au spus patriarhului Domnin despre lucrul acesta. Iar patriarhul a poruncit ca toți cetățenii să iasă la Dafin cu lumînări aprinse și cu cîntări, să ia moaștele sfîntului, să le aducă în cetate și să le pună în aceeași gropniță în care zăceau multe trupuri ale sfinților mucenici. Și a făcut deasupra lor o biserică mică și se dădeau multe tămăduiri bolnavilor de la moaștele cuviosului. Iar molima ce a fost în Antiohia a încetat cu rugăciunile Cuviosului Toma; pentru aceasta antiohienii au hotărît, ca în tot anul să săvîrșească pomenirea lui cu praznic, lăudînd pe Hristos Dumnezeu, a Cărui slavă este în veci. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna aprilie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.