Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Sfîntul Ierarh Teotim I "Scitul", Episcop al Tomisului (secolele IV-V)
(20 aprilie)

Viețile Sfinților pe luna aprilie


Fericitul episcop Teotim I era de neam daco-roman, autohton din Dacia-Pontică. El este considerat cel dintîi dascăl și părinte duhovnicesc al sfinților Ioan Cassian și Gherman, cu care era contemporan, format în tinerețe în aceeași mănăstire din "hotarele Cassienilor și ale peșterilor". Această mănăstire, care a dat călugări cărturari și sporiți în fapte bune, era o adevărată vatră monahală de sfințenie, de trăire și de profundă teologie din eparhia Tomi-sului, confirmată de înaltul nivel spiritual, teologic și literar la care au ajuns cei trei sfinți daco-romani contemporani, Ioan Cassian, Gherman și Teotim I, supranumit de istoricii paleocreștini "Scitul" și "Filosoful".

Acest episcop urcă pe scaunul eparhiei Tomisului, pe la anii 385-390, după mutarea din viață a episcopului Gherontie. Ca episcop al Tomisului este amintit pentru prima dată în anul 392, de fericitul Ieronim, în celebra sa lucrare: De viris illustribus, (Despre bărbați iluștri), despre care spune că era păstor strălucit, cu mare dragoste de Dumnezeu și de oameni, teolog învățat și scriitor talentat și neobosit. El afirmă că "a scris scurte tratate (cărți) sub formă de dialoguri, în stilul vechii elocințe", ceea ce dovedește vasta sa cultură în retorica și filosofia antică, greacă și latină. Apoi, fericitul Ieronim încheie cu aceste cuvinte despre Teotim: "Aud că scrie și alte lucrări".

Unele fragmente din scrierile Sfîntului Teotim se păstrează în lucrarea Sfîntului Ioan Damaschin, "Paralele sfinte", din care reiese că "a scris omilii la unele texte Evanghelice". Istoricul Sozomen scrie despre el că era "scit" (daco-roman) de neam, că "traiul îi era modest" și că era un taumaturg (vindecător de boli). Iar Socrate, alt istoric paleocreștin, spune că fericitul episcop Teotim I "era cunoscut de toți - împărați, episcopi, călugări, credincioși și barbari (adică păgîni) -, pentru evlavia și corectitudinea vieții sale". Prin scrierile sale patristice, Sfîntul Teotim I este considerat "creatorul Filocaliei românești". În gîndirea sa a fost, desigur, influențat de Sfîntul Ioan Gură de Aur și de părinții capadocieni. Sfîntul Teotim I vorbește foarte frumos despre liniștea minții și a inimii.

Sub păstoria Sfîntului Teotim I mănăstirile și sihăstriile din Dobrogea secolului IV, renumite prin asceză și isihie (liniște), au trăit o epocă de aur, devenind în secolele V-VI cunoscute în întreg imperiul prin vestiții "călugări sciți", răspîndiți atît la nord de Dunăre pînă în Carpați, cît și la sud pînă la Ierusalim, Constantinopol, Roma și Africa. Bazilicile înălțate de el, ale căror ruine și astăzi se văd, erau mari și frumos ornamentate cu mozaicuri, ceea ce dovedește numărul impresionant de credincioși, precum și frumusețea cultului și arhitecturii secolelor IV-V.

Ca misionar, Sfîntul Teotim I era tot atît de rîvnitor pentru Hristos ca și înaintașii săi. El avea mult de suferit din partea "barbarilor" migratori, pe care reușea să-i îmblînzească cu greu prin daruri, prin rugăciuni și prin sfințenia vieții sale. Din această pricină păgînii îl numeau "zeul romanilor".

Sfîntul Teotim "Scitul" era binecunoscut împăratului Arcadie și mai ales Sfîntului Ioan Gură de Aur, căruia îi era prieten devotat. În anul 399, marele patriarh i-a trimis fericitului Teotim călugări misionari "pentru nomazii sciți de la Istru", adică pentru huni. În anul 400 Sfîntul Teotim I ia parte la un sinod local în Constantinopol, convocat de Sfîntul Ioan Gură de Aur, împotriva învățăturii eretice a episcopului Antonin al Efesului. În anul 403 Sfîntul Teotim I era din nou în Constantinopol și lua apărarea marelui patriarh și dascăl a toată lumea, Sfîntul Ioan Gură de Aur, împotriva acuzațiilor aduse de Sfîntul Epifanie al Ciprului, dovedind prin aceasta adînca legătură duhovnicească dintre sfîntul episcop străromân Teotim I și Sfîntul Ioan Gură de Aur.

Pe la sfîrșitul primului deceniu al secolului V, Sfîntul episcop Teotim I s-a strămutat cu pace din viața aceasta, la cereștile locașuri. Pentru viața sa curată, pentru opera sa misionară și pentru credința sa dreaptă cu care a mărturisit pe Hristos, Biserica Ortodoxă l-a trecut în rîndul sfinților și se face pomenirea lui la 20 aprilie. În "Acta Sanctorum" se spun următoarele despre Sfîntul Teotim I: "La Tomis, în Scithia, se face pomenirea Sfîntului (Theotimos) episcopul, pe care l-au cinstit chiar barbarii necredincioși, pentru sfințenia și minunile lui".


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna aprilie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.