Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pomenirea Fericitului Grigorie, Patriarhul Antiohiei
(20 aprilie)

Viețile Sfinților pe luna aprilie


Acest Cuvios Părinte Grigorie a fost egumen în mănăstirea ce se numea Faran, care era în muntele Sinai și Rait. Iar la patriarhie a fost însemnat mai înainte de vreme, precum se scrie în Limonariul preasfințitului Sofronie, patriarhul Ierusalimului:

Ava Gheorghe armeanul, ucenicul lui Ava Serghie, ne-a spus, zicînd: "Mult m-a silit Ava Grigorie, care era egumen al lavrei Faranului, ca să-l duc la Ava Serghie și am mers cu dînsul la stareț, într-acea vreme cînd petrecea în pustie lîngă Marea Moartă. Văzîndu-l pe el starețul, l-a sărutat și l-a primit cu foarte mare dragoste. Și, aducînd apă, i-a spălat picioarele și toată ziua a vorbit cu dînsul pentru folosul sufletului, iar a doua zi l-a liberat. Iar după ce s-a dus Ava Grigorie de la Ava Serghie, am zis către stareț:

"Știi, părinte, că m-am mîhnit, căci pe mulți episcopi, presbiteri și alți părinți am adus la tine și la niciunul dintre aceia nu ai spălat picioarele, fără numai lui Ava Grigorie". Și mi-a răspuns mie starețul: "Nu știu cine este Grigorie; dar știu că pe patriarh l-am primit în peștera mea, pentru că l-am văzut purtînd omofor și ținînd Sfînta Evanghelie în mîini"".

Acestea le-a zis Ava Serghie cu proorocesc duh despre Ava Grigorie, căci după cinci ani, prin judecățile lui Dumnezeu, a fost ales patriarh în cetatea lui Dumnezeu, Antiohia. Iar oarecare stareți ziceau despre Ava Grigorie, patriarhul cetății lui Dumnezeu, cum că avea mai ales aceste fapte bune: milostenia, nepomenirea de rău, lacrimile, ba încă mai avea și milostivire mare spre cei ce greșeau și multe alte fapte bune. O mărturie despre aceasta dă despre dînsul preasfințitul Sofronie, patriarhul Ierusalimului, zicînd:

"Vrednic este un bărbat ca acesta, Fericitul Grigorie, patriarhul Antiohiei, a fi pomenit între cei sfinți și cuvioși căci și la patriarhie fără voie a fost luat și sfîntă viață a petrecut în Iisus Hristos Domnul nostru, Căruia se cuvine slava în veci". Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna aprilie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.