Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pomenirea Cuviosului Ioan de la Lavra cea Veche
(19 aprilie)

Viețile Sfinților pe luna aprilie


Lavra cea veche se numea locașul Cuviosului Hariton și era aproape de Ierusalim în pustiul Palestinei, deoarece se zidise înaintea altor lavre de Sfîntul Hariton, precum se scrie despre ea pe larg în viața lui. Deci, în acea veche lavră a lui Hariton s-a nevoit pustnicește acest Cuvios Ioan, care, din tinerețe rănindu-se de dumnezeiasca dragoste, s-a lipit de Dumnezeu, după cele scrise: Iar mie îmi este bine a mă lipi de Dumnezeul meu.

Trecînd cu vederea plăcerile lumii deșarte și mîndria, și înstrăinîndu-se de patrie, a luat crucea vieții monahicești și s-a dus în țară străină, pentru Domnul, Cel ce a fost străin pe pămînt, încît de la nașterea Sa și pînă la moarte nu avea unde să-Și plece capul. Și ajungînd la sfintele locuri ale Ierusalimului, închinîndu-se Cinstitei Cruci și Mormîntului lui Hristos Cel de viață primitor, a mers la lavra cea zisă mai sus, a Sfîntului Hariton și s-a învrednicit într-însa de dregătoria preoțească, pentru viața lui îmbunătățită, căci s-a arătat următor pustnicilor celor de demult, înfrîngîndu-și patimile cele trupești cu mare înfrînare, cu stările la rugăciune cele de toată noaptea, cu pomenirea morții, cu omorîrile cele de multe feluri, cu care și-a subțiat trupul foarte, încît a fost un înger în trup pămîntesc.

Apoi, după viața cea îndelungată și desăvîrșită spre plăcerea lui Dumnezeu, s-a mutat către El, de mîinile sfinților îngeri cei fără de trup, ducîndu-se sufletul lui în locașul ceresc cel neînvechit. El este numit de alții "al peșterii celei vechi", în loc de "al lavrei celei vechi", deoarece lavra cea veche a Cuviosului Hariton a fost de la început o peșteră tîlhărească, în care, Cuviosul Hariton fiind legat de niște tîlhari, s-a dezlegat prin minune. Fiindcă au murit deodată tîlharii aceia, prin niște vin otrăvit de veninul unui șarpe. Iar după ce s-a dezlegat, a aflat în peșteră mult aur și a făcut mai întîi o biserică în aceeiași peșteră și a adunat frații, iar după aceea a zidit mănăstirea deasupra peșterii. Deoarece Cuviosul Ioan a viețuit în acea peșteră veche, slujind în biserică, de aceea a fost numit și al peșterii celei vechi.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna aprilie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.